energie-vergelijken
energie vergelijken

Gratis adviesdienst energie België

Bel CallMePower voor advies over energiecontracten of om over te stappen. (Wachttijd bedraagt momenteel: 1 minuut)

energie-vergelijken
energie vergelijken

Gratis adviesdienst gas en elektriciteit België

CallMePower belt je gratis terug tijdens de openingsuren of vergelijk gratis met onze energievergelijker.

Essent verhuis regelen: alle informatie en contactgegevens

Geactualiseerd op
minuten lezen
Essent verhuis

Je gaat verhuizen of verhuis je en ben je klant bij Essent? Essent is uitgegroeid tot een bekende naam bij veel consumenten in Vlaanderen en Wallonië. Veel gezinnen kozen deze energieleverancier op basis van onafhankelijke prijsvergelijkingen waarbij Essent als goedkoopste leverancier uit de bus kwam. Toch twijfelen sommige consumenten of het wel verstandig is over te stappen naar een nieuwe energieleverancier. Wat bijvoorbeeld bij storingen? En hoe regel je een verhuis als klant bij Essent? Dat soort praktische zorgen mogen echter geen bezwaar vormen voor een eventuele overstap. Of je nu Essent of een andere leverancier kiest, jouw distributienetbeheerder is verantwoordelijk voor het aanleggen van een nieuwe aansluiting, het ontzegelen van een gas- of elektriciteitsmeter en het oplossen van storingen op het netwerk.

Energieovernamedocument Essent

Je gaat verhuizen... Het meest voorkomende scenario bij een verhuis is dat de elektriciteits- en gasaansluiting gewoon nog actief zijn op het moment dat je intrek neemt in je nieuwe huis of appartement. Dat komt omdat de vorige bewoners, of de eigenaar, meestal wachten om hun gas- en elektriciteitsabonnement op te zeggen tot het moment waarop de nieuwe bewoners hun intrek nemen.

Dat is natuurlijk handig voor jou als nieuwe bewoner, want zo heb je vanaf dag één elektriciteit en gas en bovendien moet je niet betalen voor het activeren (ontzegelen) van je gas- en elektriciteitsmeters. Het is dan wel belangrijk dat de correcte meterstanden duidelijk aan de energieleveranciers van de vorige en nieuwe bewoners worden gecommuniceerd, anders riskeren de ex- of de nieuwe bewoners te moeten betalen voor verbruik waarvoor ze zelf niet verantwoordelijk zijn.

Om zulke facturatieproblemen te voorkomen is er het energieovernamedocument. Dat document, waarvan je hier een blanco exemplaar kunt downloaden, moet verplicht ingevuld worden in elke situatie waarbij een nieuwe klant gas- en elektriciteitsmeters wilt overnemen die nog actief zijn op naam van een andere klant. Niet alleen bij een verhuis dus maar ook bijvoorbeeld bij een echtscheiding waarbij één van de twee partners het energieabonnement zal overnemen.

Je vult op de dag dat je intrek in je nieuwe woning neemt, of de dag waarop je de gas- en elektriciteitsmeters wilt overnemen, samen met de eigenaar of de vorige bewoners het energieovernamedocument in. Eén exemplaar is voor de energieleverancier van de vorige bewoners, één exemplaar voor de energieleverancier. Beide partijen houden best ook een kopie van het document bij gedurende minstens één jaar. Zo hebben ze een bewijs van de meterstanden op de datum van de verhuis.

Download GRATIS het energieovernamedocument van CallMePower  We stellen op onze website een gratis download van het energieovernamedocument in PDF formaat beschikbaar. Je kunt dit document gebruiken tijdens je verhuis voor het opnemen van de meterstanden van de energiemeter(s). Lees ook alle tips voor het invullen

Opgelet! maak niet de vergissing te denken dat het energieovernamedocument volstaat om een contract af te sluiten. Je moet eerst contact opnemen met de klantendienst van Essent en hen op de hoogte brengen dat je een leveringscontract wilt afsluiten voor je nieuwe adres.

Voorbeeld van een energieovernamedocument

Het energieovernamedocument moet voor ieder woning in 2 exemplaren ingevuld zijn. Het moet ook door de vertrekkende klant en de overnemer worden ondertekend

Een indienststelling met Essent

Wat is een indienststelling en welke rol speelt Essent daarbij? Het woord indienststelling is een technische term die gebruikt wordt in de energiesector om aan te duiden dat een woning actief wordt aangesloten op het gas- en of elektriciteitsnetwerk.

Dat kan letterlijk een nieuwe aansluiting en de installatie van een gas- en of elektriciteitsmeter betekenen, meestal in het geval van een nieuwbouwwoning. Het kan echter ook eenvoudigweg over het openen van een verzegelde gas- of elektriciteitsmeter gaan.

Betrek je dus na een verhuis een woning waar je zelf het gas of de elektriciteit niet kunt inschakelen omdat er geen of enkel een verzegelde meter aanwezig is? Dan moet je bij jouw energieleverancier, Essent in dit geval, een indienststelling aanvragen.

In de praktijk is het aanvragen van een indienststelling voor een verzegelde meter net hetzelfde als het aanvragen van een contract voor de energieleveringen in een nieuwe woning, met één extra stap weliswaar. Het laten installeren van een gas- of elektriciteitsmeter is een beetje ingewikkelder. Je kunt hier in detail lezen hoe een indienststellingsprocedure verloopt als klant bij Essent.

Welke stappen moet je nemen voor een indienststelling?

In een woning die gedurende enige tijd heeft leeggestaan of waar de vorige bewoner de opdracht heeft gegeven de meters te sluiten, worden de gas- en elektriciteitsmeters afgesloten met een zegel van de distributienetbeheerder. Lees hieronder de te nemen stappen boor een indienststelling en hoe te werk te gaan bij 2 verschillende scenario's.

Een gesloten energiemeter

Je mag een meter nooit zelf zomaar openen! Eens je een energiecontract hebt gesloten voor de levering van gas en elektriciteit op je nieuwe adres zal Essent je lokale distributienetbeheerder verwittigen dat de zegel verwijderd mag worden.

Het kan tot twee werkdagen na de aanvraag van jouw contract duren voordat Essent deze informatie doorgeeft. Na drie werkdagen neem je daarom best zelf contact op met de distributienetbeheerder om een afspraak voor het verwijderen van de zegels vast te leggen. De meeste distributienetbeheerders zullen binnen de drie werkdagen een afspraak kunnen maken.

Energiemeters afwezig

Om een aansluiting op het distributienet voor gas en/of elektriciteit aan te vragen volg je deze stappen:

  1. Neem contact op met jouw lokale distributienetbeheerder en vraag een aansluiting voor jouw woning.
  2. Behalve bij uitzonderlijke gevallen zal jouw distributienetbeheerder je nu meteen een EAN-code en een prijsofferte opsturen. De EAN-code vul je in op je energiecontract met Essent.
  3. Essent bevestigt de ontvangst van het contract aan jouw distributienetbeheerder.
  4. Daarna betaal je het genoemde bedrag in de offerte aan jouw distributienetbeheerder.
  5. Enkele dagen later neem je contact op met de distributienetbeheerder om een afspraak te maken voor het uitvoeren van de werken.

Tarieven nieuwe aansluiting op het gas- en elektriciteitsnetwerk

aansluiting woning op elektriciteitsnet

Zoals je hierboven reeds kon lezen worden er kosten aangerekend voor het ontzegelen van een gas- of elektriciteitsmeter en voor het aansluiten van jouw woning op het aardgas- en elektriciteitsnet (plaatsing van een meter). Die tarieven worden niet door Essent bepaald maar wel door de lokale distributienetbeheerder. De tarieven verschillen per gemeente.

In Vlaanderen is het de Vreg, de Vlaamse energieregulator die deze tarieven vaststelt. Om de tarieven voor jouw situatie en woonplaats te kennen, willen we je graag doorverwijzen naar onze pagina over Fluvius.

Een gesloten meter kan meestal binnen enkele werkdagen na aanvraag van een een energiecontract bij Essent of een andere energieleverancier geopend worden. Voor het plaatsen van gas- en elektriciteitsmeters en het aansluiten van een woning op het distributienet heeft een distributienetbeheerder soms veel meer tijd nodig. Om de gemiddelde termijnen in jouw woonplaats te kennen, neem je dus best contact op met de lokale distributienetbeheerder.

Verhuis melden bij Essent

Ook al speelt Essent als leverancier dus maar een kleine rol in de procedures voor een aansluiting of indienststelling bij een verhuis, toch is het belangrijk Essent op tijd te contacteren om jouw keuze te maken uit het aanbod en een contract aan te vragen.

Ben je een nieuwe klant bij Essent? Neem dan contact op met de salesafdeling op het telefoonnummer 02 302 20 00. Eventueel kun je je ook aanmelden als nieuwe klant via de website van Essent.

Ben je reeds klant bij Essent? Dan kun je je verhuis regelen via de online klantenzone of de klantendienst op het telefoonnummer 078 15 79 79. Je kunt de aanvraag ook doen via het contactformulier op de website.

Veranderen van energieleverancier Overstappen? Als je verhuist is het een geschikt moment om je huidige energietarief bij Essent of een andere aanbieder onder de loep te houden. Veranderen van energieleverancier is gratis en gaat veel vlotter dan je denkt. De meeste administratie wordt voor jou uit handen genomen. Bel CallMePower gratis op het telefoonnummer:
📞 02 588 92 38.

Essent: Scherpe energietarieven

Essent zet de keuzevrijheid van de klant voorop. Daardoor kunnen klanten van deze energieleverancier een formule kiezen die echt is aangepast aan jouw persoonlijke verbruikspatroon en verwachtingen past. Vaste of variabele prijzen, een dienstverlening via internet of een telefonische klantendienst? Met zeven verschillende formules heeft Essent in elk geval een bijzonder ruim aanbod. Hieronder overlopen we de belangrijkste verschillen tussen de aangeboden formules. De elektriciteit die geleverd wordt is steeds 100% groene stroom.

Wie bij Essent kiest voor vaste tarieven voor zowel aardgas als elektriciteit die krijgt z’n elektriciteit aan nachttarief, ook overdag. Het gaat dan wel enkel om de energieprijs dus het prijsgedeelte waar Essent zelf voor verantwoordelijk is. Klanten kunnen hun energieprijzen in deze formules voor 1 of 3 jaar laten vastleggen (‘Vast 1 Jaar’ en ‘Vast 3 Jaar’).