U bent hier

Download een gratis model plaatsbeschrijving voor een gemeubelde woning

Verhuizen? Regel vlot en snel je gas en elektriciteit!
we bellen je GRATIS terug tijdens onze openingsuren om je energieverhuis te regelen!

Klik hier om teruggebeld te worden!

Verhuizen?
Bel ons gratis en we regelen jouw energie!

☎ 02 588 03 92

Maandag - vrijdag: 8 t/m 18 uur

Bij aankomst in uw nieuwe gemeubelde woning moet er verplicht een schriftelijke vaststeling gebeuren van de woning en haar inboedel. Dit wettelijk document geeft een nauwkeurige beschrijving van de staat waarin de woning en inrichting zich bevinden bij aankomst en vertrek van de bewoner(s). 

!Raadpleeg en download gratis een model plaatsbeschrijving voor een gemeubelde woning.

Gratis plaatsbeschrijving voor België

Een gemeubeld pand : hoe maak ik een plaatsbeschrijving die aan de wettelijke vereisten voldoet ?

  • De plaatsbeschrijving moet gedetailleerd zijn, en – bij zowel aankomst als vertrek - elk onderdeel en gegeven van de woning nauwkeurig oplijsten en beschrijven. De plaatsbeschrijving brengt bijgevolg de evolutie van de staat van de woning in kaart. Indien nauwgezet opgesteld, voorkomt dit document geschillen tussen de huurder en verhuurder. Voor een gemeubeld woning is naast de beschrijving van de woning (vloeren, plafonds, wanden, vensters, luiken, …) óók een inventarisatie van de inboedel vereist (meubelen, huishoudtoestellen, beddengoed, vaatwerk, …).
  • De plaatsbeschrijving moet ontegenstrijdig zijn. Dit betekent dat ze is goedgekeurd, gedateerd, en ondertekend door beide partijen, zijn de verhuurder of eigenaar en de huurder. Beide partijen dienen aanwezig te zijn bij de ondertekening van de plaatsbeschrijving. Bij afwezigheid, moeten ze een vertegewoordiger afvaardigen. Doet een deskundige de plaatsbeschrijving, dan gebeurt dit met toestemming van de twee partijen, en wordt dit vermeld in de huurovereenkomst. 
  • Tenslotte dragen de twee partijen elk voor de helft de eventuele kosten verbonden aan de plaatsbeschrijving. Dit is het geval indien zij samen een beroep doen op een deskundige voor de opmaak van het document. Schakelen ze elk apart hun expert in, dan dragen ze elk apart de kosten.

In Vlaanderen is een gemeubelde wonig ondermeer voorzien van de het nodge meubilair en huishoudtoestellen. Dit type woning vindt men vooral in steden en als onderkomen voor studenten (studentenkot- of woning).

 

Wie moet aanwezig zijn bij de plaatsbeschrijving ? 

Voor de plaatsbeschrijving bij aankomst én bij vertrek moeten zowel de huurder als de verhuurder/eigenaar aanwezig zijn. Kunnen ze echter niet ter plaatse zijn, dan dienen ze een vertegenwoordiger af te vaardigen die het document in hun naam ter goedkeuring ondertekend.

Soms doen huurder en verhuurder in onderling overleg een beroep op een deskundige voor de opmaak van de plaatsbeschrijving. Dit is echter niet verplicht. Hoe dan ook dient deze expertise nauwkeurig en in alle ernst te gebeuren.

Een derde doet een objectieve en neutrale vaststelling van de feitelijke situatie van de woning. Ook in dit geval dient de plaatsbeschrijving zeer nauwkeurig en met zorg opgesteld. Vooral voor een gemeubelde woning mag de deskundige geen enkel detail over het hoofd zien, en moet hij elk onderdeel en gegeven nauwkeurig vermelden en beschrijven. U doet best beroep op éénzelfde expert voor de opmaak bij aankomst en bij vertrek. Zo bent u zeker van een uniforme beschrijving. 

De erelonen van deskundigen in het Vlaams Gewest kunnen verschillen. De oppervlakte van de te evalueren woning heeft ondermeer ook een invloed op het kostenplaatje. Voor een expertise van een gemeubeld appartement moet u rekenen op gemiddelde 400 euro (inclusief BTW). Een plaatsbeschrijving door expert van een gemeubeld huis, kost dan weer gemiddeld 500 euro (inclusief BTW). 

Download hier ons gratis gedetailleerd model plaatsbeschrijving en stel zelf de plaatsbeschrijving op.

 
Partager sur Facebook  Partager sur Twitter  Partager sur Google Plus