Hulp nodig? (Gratis dienst)

Bel CallMePower voor gratis advies van onze water-experts.

Hulp nodig met het regelen van je wateraansluiting? (Gratis dienst)

Laat je telefoonnummer achter, en een van onze CallMePower adviseurs belt je terug om samen met jou de stappen te zetten.

Droogte en waterschaarste in België

Geactualiseerd op
minuten lezen
uitgedroogd landschap

In de afgelopen jaren is België steeds frequenter geconfronteerd met droogte. Wanneer waterschaarste zich voordoet, roept de overheid op om zuinig om te gaan met water, met als doel de schade zo veel mogelijk te beperken. Ontdek de huidige stand van zaken met betrekking tot droogte in België, krijg inzicht in wat droogte is, en leer welke regio's over het algemeen het meest ernstig door droogte worden getroffen.

Droogte in België in 2023: update

Op dit ogenblik bevinden de afvoeren, waterstanden en grondwaterpeilen zich op een relatief normaal niveau voor deze periode van het jaar. Oktober is begonnen met weinig neerslag, wat op sommige plaatsen heeft geleid tot lagere waterpeilen. Momenteel geldt er in Oost-Vlaanderen een verbod op het onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen vanwege de heersende waterschaarste.

Waar in België vindt de meeste droogte plaats? Alhoewel droogte in heel België voorkomt, worden sommige regio's vaker getroffen door droogte dan andere. Over het algemeen zijn de oostelijke delen van België, zoals Limburg en Oost-Vlaanderen, gevoeliger voor droogte en waterschaarste.

Wat is droogte en waterschaarste?

Droogte en waterschaarste zijn termen die worden gebruikt om een situatie te beschrijven waarin er sprake is van een tekort aan water, als gevolg van weinig neerslag.

Wereldwijd zijn er verschillende indicatoren in gebruik om droogte te monitoren. In principe wordt droogte gemeten door de KMI, de droogtemonitor in België, die het verschil te berekenen tussen de hoeveelheid neerslag die er valt, en de hoeveelheid vocht die verdampt.

Wat veroorzaakt de droogte in België?

waterdruppel

In tegenstelling tot de veronderstelling dat droogte in Europa vooral een probleem is in zuidelijke landen, heeft België te maken gehad met herhaalde periodes van langdurige droogte en lage grondwaterstanden. Dat komt deels omdat België een hoge bevolkingsdichtheid heeft. Vooral in Vlaanderen en in Brussel wordt veel water gebruikt voor huishoudelijke, industriële en agrarische doeleinden.

Een ander aspect dat de droogte verergert, is de verandering in neerslagpatronen. De neerslag is onregelmatiger geworden en de intensiteit van de regenval is toegenomen, waardoor het water minder effectief kan worden opgenomen door de bodem en snel wegvloeit naar de waterlopen.

Tot slot wordt in België lang niet al het water hergebruikt. Hoewel er in het land meerdere waterzuiveringsinstallaties zijn die afvalwater behandelen, wordt niet al het gezuiverde afvalwater hergebruikt. In plaats daarvan wordt een aanzienlijke hoeveelheid gezuiverd afvalwater direct in waterlopen geloosd.

Wat kun je doen bij een watertekort in België?

De Vlaamse overheid heeft 75 miljoen euro vrijgemaakt voor een plan genaamd Blue Deal, waarmee de droogte en daarmee gepaarde waterschaarste aan te pakken. Dit plan bevat vierhonderd projecten die zich focussen op het investeren in infiltratie- en bufferbekkens, en circulair watergebruik te bevorderen in de landbouw en de industrie. Door middel van deze investeringen streeft de overheid ernaar om de beschikbaarheid van water te vergroten en de watervoorraden te versterken.

Ook waterleveranciers in Vlaanderen nemen actief stappen om droogte tegen te gaan, en het liefste te voorkomen. Zo onderzoekt de Watergroep of het mogelijk is om op grote diepte ondergrondse spaarbekken aan te leggen. En leverancier Pidpa heeft in de zomer van 2022 aangeboden om irrigatiewater aan landbouwers te leveren, om ze hierbij te helpen bij het watertekort.

Uiteraard kun je zelf dingen doen tegen droogte. De volgende drie dingen zijn hier voornamelijk van cruciaal belang:

  • Waterbesparing: voorkom waterscaarste en verminder het waterverbruik.
  • Wateropslag: sla water op en creëer een voorraad voor bij waterschaarste.
  • Plant- en tuinbeheer: kies voor planten in de tuin die weinig water nodig hebben.

verhuizen water
verhuizen water

Hulp nodig met het regelen van de wateraansluiting? (Gratis dienst)

CallMePower helpt je stap voor stap om de procedures met jouw waterleverancier telefonisch af te ronden.

verhuizen water
verhuizen water

Hulp nodig met het regelen van de wateraansluiting? (Gratis dienst)

Laat je telefoonnummer achter, en een van onze CallMePower adviseurs belt je terug om samen met jou de stappen te zetten.

Water besparen ten tijde van droogte

Een belangrijke manier om droogte tegen te gaan ten tijde van waterproblematiek is door zelf je watergebruik te verminderen. Door bewust om te gaan met ons watergebruik en slimme praktijken toe te passen, kunnen we allemaal bijdragen aan het voorkomen van waterschaarste. We hebben een artikel geschreven waarin we uitgebreid uitleggen hoe je water bespaart.

Hieronder volgt een overzicht van verschillende maatregelen die je kunt nemen om water te besparen:

  • Gebruik geen leidingwater voor de planten in de tuin. Verminder je onnodige drinkwaterverbruik, door in plaats daarvan wanneer het kan grijs water te gebruiken. Dit is met name een aanrader ten tijde van een sproeiverbod.
  • Installeer waterbesparende apparaten. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de waterbesparende douchekop. Deze douchekop is goedkoop en wordt gemakkelijk geïnstalleerd, terwijl hij per douchebeurt behoorlijk veel water bespaart.

Zorg voor wateropslag voordat waterschaarste plaatsvindt

Een andere manier om waterproblematiek te voorkomen ten tijde van waterschaarste, is door wateropslag in en rondom het huis te installeren. Zo kun je grijs water, bijvoorbeeld regenwater, gebruiken voor in de tuin of de was. Grijs water opslaan doe je door:

  • Installeer een regenton. Een regenton bestaat in verschillende vormen en maten, en er kan jaarlijks behoorlijk veel water door worden opvangen.
  • Overweeg een ondergrondse regenwatertank. Vind je een regenton in de tuin niet mooi? Dan kun je ervoor kiezen om een ondergrondse regenwatertank te installeren. Dit is echter enkel zinvol wanneer je een redelijk hoog grijs waterverbruik hebt.

Wat is grijs water? De term grijs water wordt gebruikt om water aan te duiden dat minder zuiver is dan drinkwater. Het is lichtelijk verontreinigd, maar kan prima worden gebruikt voor bijvoorbeeld de wasmachine, de toiletspoeling of in de toon. Let op: in grijs water kan niet worden gebruikt om mee te koken of te douchen.

Plant vegetatie die tegen droogte kan

Plant bomen en struiken die tegen droogte kunnen. Door voor planten te kiezen die goed tegen waterschaarste kunnen, minimaliseer het waterverlies terwijl je tegelijkertijd een gezond gazon behoudt. In de meeste gevallen gaat dit om inheemse planten die van nature beter zijn aangepast aan droogte.

Wat je kunt doen tegen droogte in de tuin:

plant water geven
  • Volwassen planten. Jonge planten zijn altijd kwetsbaarder dan volwassen planten. Plant een nieuwe plant dus liever in het najaar.
  • Kies planten die goed tegen droogte kunnen. Voorbeelden zijn marjolein, lavendel, dropplant en zonnekruid.
  • Minder tuinverharding. Hoe meer verharding je in de tuin hebt, hoe minder water de grond op kan nemen. Het is daarom goed om tuinverharding zo veel mogelijk te beperken, en in plaats daarvan voor vergroening te kiezen.

Waterbeperkingen tijdens droogte in België

Wanneer er sprake is droogte en waterschaarste en dit lijkt te leiden tot waterproblematiek, dan treft de Vlaamse droogtecomissie verschillende maatregelen. Dit kan gaan om een sproeiverbod voor particulieren, of een oppompverbod of captatieverbod voor waterleveranciers. Ook komt het voor dat er een barbecue verbod wordt uitgevaardigd om brandgevaar te minimaliseren.

Alhoewel de Vlaamse droogtecomissie adviezen geeft, zijn het gemeentes zelf die de keuzes maken. Om te weten wat wel en niet mag, controleer je dus de website van je gemeente.

Boete tijdens waterschaarste Wanneer een gemeente is getroffen door een waterbesparende maatregelen, maar deze maatregel wordt niet gerespecteerd, dan kan je hiervoor een fikse boete riskeren. Zo varieert deze boete tussen de 150 tot 10.000 euro.

Vond je deze informatie nuttig? 0% van de 0 stemmen vond de informatie nuttig.