U bent hier

Gebruik dit gratis model plaatsbeschrijving (aankomst en vertrek) voor een huis in België

Verhuizen? Regel vlot en snel je gas en elektriciteit!
we bellen je GRATIS terug tijdens onze openingsuren om je energieverhuis te regelen!

Klik hier om teruggebeld te worden!

Verhuizen?
Bel ons gratis en we regelen jouw energie!

☎ 02 588 03 92

Maandag - vrijdag: 8 t/m 18 uur

De plaatsbeschrijving is een schriftelijke overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder of eigenaar. Het is een verplichte maar vooral zeer nuttige stap voor u uw intrek neemt in uw nieuwe huis. Het is een garantie voor de verhuurder op het behoud van de goede staat van de woning. Het voorkomt dat de huurder onterecht opdraait voor eventuele schade.

Download en maak gratis gebruik van dit model plaatsbeschrijving voor een huis:

Gratis plaatsbeschrijving voor België

Wat zegt de Wet over de plaatsbeschrijving?

Volgens Arikel 1730 van het Burgerlijk Wetboek, is de plaatsbeschrijving verplicht, en maakt ze integraal deel uit van de huurovereenkomst. Deze schriftelijke vaststelling gebeurt in onderling overleg tussen de huurder en verhuurder of hun afgevaardigde deskundige(n) (architect, immobiliënkantoor, landmeter-expert, notaris). 
De plaatsbeschrijving dient opgemaakt op een welbepaald tijdstip :

  • wanneer het huis onbewoond is
  • tijdens de eerste maand van het huurcontract,
  • of tijdens de eerste 15 dagen bij een huurovereenkomst van minder dan één jaar.

De plaatsbeschrijving moet met zorg worden opgesteld om eventuele geschillen tussen huurder en verhuurder achteraf te vermijden. Een degelijke, en wettelijke plaatsbeschrijving voldoet bijgevolg aan de volgende drie voorwaarden:

  • de plaatsbeschrijving is heel nauwkeurig en geen vage opsomming en beschrijving van het huis en de staat waarin het zich bevindt vóór of na intrek van de huurder(s) 
  • ze is ontegenstrijdig, dwz goedgekeurd, gedateerd en ondertekend door de twee partijen (huurder en verhuurder)
  • indien men beroep doet op een neutrale derde of deskundige betalen de twee partijen elk de helft van de kosten

Een plaatsbeschrijving opmaken: hoe ga ik tewerk ?

Neemt u uw intrek in een huis, al dan niet gemeubeld, dan moet er een nauwkeurige plaatsbeschrijving worden opgesteld. Maar al te vaak raken huurder en verhuurder het oneens omdat de plaatsbeschrijving te snel of onzorgvuldig werd opgemaakt. Ga daarom als volgt tewerk:

  • Reseveer de nodige tijd, en noteer voor elk vertrek, stap voor stap alle gegevens, de inrichting en de uitrusting (vloer, wanden, elektrische uitrusting, ...) zo gedetailleerd mogelijk 
  • Is het huis gemeubeld, lijst en beschrijf ook de inboedel (meubelen, huishoudtoestellen,...) in detail
  • Vergeet ook de energiekenmerken van de woning niet, de centrale verwarming, de watervoorziening, enzovoort.

TipNeem voor een zeer nauwkeurig weergave van de situatie foto’s van de woning bij aankomst en vertrek. Foto’s zijn een perfecte aanvulling op de plaatsbeschrijving.

Wenst u een neutrale en objectieve evaluatie van de toestand van het huis, dan kan u beroep doen op een deskundige voor de plaatsbeschrijving. Laatste is echter niet verplicht. Welke keuze u ook maakt, de plaatsbeschrijving dient nauwkeurig en met zorg opgemaakt. 
Aanrader: Doet u een beroep op een deskundige bij aankomst of aanvang van het huurcontract, schakel dan dezelfde expert in bij vertek of einde contract. U betaalt gemiddeld 400 € voor een plaatsbeschrijving van een huis door een deskundige.

TipKiest u ervoor om zelf de plaatsbeschrijving op te stellen? Dan komt ons gedetailleerd model plaatsbeschrijving, dat u hier gratis kan downloaden beslist van pas.

 

 
Partager sur Facebook  Partager sur Twitter  Partager sur Google Plus