U bent hier

Gratis model plaatsbeschrijving voor een kot (studentenverblijf)

Verhuizen? Regel vlot en snel je gas en elektriciteit!
we bellen je GRATIS terug tijdens onze openingsuren om je energieverhuis te regelen!

Klik hier om teruggebeld te worden!

Verhuizen?
Bel ons gratis en we regelen jouw energie!

☎ 02 588 03 92

Maandag - vrijdag: 8 t/m 18 uur

Ga je op kot? Dan moet er één en ander worden geregeld wil je voorkomen dat je het aan de stok krijgt met de eigenaar van je studentenwoning. Daarom is een plaatsbeschrijving van je nieuwe verblijf bij aankomst en vertrek een must.

Download gratis het model plaatsbeschrijving voor een kot (studentenverblijf), Dit document moet samen ingevuld worden door de eigenaar en huurder.

 

Gratis plaatsbeschrijving voor België

Een plaatsbeschrijving bij aankomst én vertrek: wat houdt dat in?

De plaatsbeschrijving is een geschreven vaststelling, opgemaakt door de eigenaar en de huurder. Het is een wettelijk document dat je moet opgestellen bij aankomst en vertrek, en het is een onderdeel van het huurcontact. Bij de plaatsbeschrijving maken de huurder en de eigenaar de balans op van de toestand waarin het appartement of de studentenkamer zich bevindt. Het is bijgevolg heel belangrijk dat die plaatsbeschrijving zeer nauwkeurig is om eventuele geschillen tussen jou en de eigenaar te voorkomen wanneer je het kot verlaat.

Arikel 1730 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek zegt het volgende over de plaatsbeschrijving: om wettelijk of conform te zijn, dient ze te voldoen aan drie belangrijke voorwaarden:

  • De plaatsbeschrijving moet gedetailleerd zijn. Het is in het voordeel van zowel de eigenaar als de huurder dat dit document heel nauwkeurig alle elementen noteert én beschrijft. Een volledige en nauwgezette vaststelling bij zowel aankomst als vertrek uit het verblijf, beperkt het risco op mogelijke geschillen aanzienlijk. Bij een gemeubeld verbijf moet je ook de aanwezige inboedel (meubelen, elektrische toestellen, elektrische installatie, ...) opsommen en beschrijven. 
  • De plaatsbeschrijving is ontegenstrijdig. Ze is goedgekeurd, gedateerd en ondertekend door beide partijen (de eigenaar/verhuurderen de huurder). Op die manier behoedt ze beide partijen voor eventuele geschillen in de toekomst. Schakel je een deskundige in, dan moet dat met goedkeuring van beide partijen, en in de huurovereenkomst worden vermeld.
  • Tenslotte is de plaatsbeschrijving voor gemeenschappelijke kost. Zijn er kosten verbonden aan de opmaak van de plaatsbeschrijving, dan moet elke partij de helft ervan betalen. Laatste is het geval indien huurder en verhuurder samen een derde of deskundige inschakelen. Doen de twee partijen elk afzonderlijk een beroep op een expert voor de vaststelling, dan betalen ze uiteraard elk de betrokken kosten.

Plaatsbeschrijving door een expert: tips & tricks 

Je kunt altijd een beroep doen op een expert terzake. Het is echter niet verplicht. Een plaatsbeschrijving door een deskundige moet evenwel heel nauwkeurg en met de nodige ernst gebeuren. Bij aankomst is er meestal weinig discussie tussen de twee partijen. Bij vertrek kan het verkeren indien de student het bijvoorbeeld niet al te nauw nam met het gebruik en onderhoud van zijn verblijf en inboedel.
Daarom is de vastelling door een neutrale en objectieve derde aan te bevelen. Hoe dan ook moet de plaatsbeschrijving een gedetailleerde weergave zijn van de realiteit, en mag de expert geen enkel gegeven over het hoofd zien.

TipDoe voor de plaatsbeschrijving bij intrek en vertrek beroep op éénzelfde expert. Hij is vertrouwd met de woning, kent de toestand bij aankomst en zal bijgevolg een uniforme vaststelling en evaluatieverslag afleveren van het kot bij vertrek

De erelonen van experten in Vlaanderen verschillen, en zijn ook afhankelijk van de oppervlakte van het te evalueren woongebouw. Reken voor de plaatsbeschrijving van een klein studentenverblijf op ongeveer 180 euro (inclusief BTW).

TipGebruik ons gedetailleerd model plaatsbeschrijving, en doe zelf de plaatsbeschrijving

 
Partager sur Facebook  Partager sur Twitter  Partager sur Google Plus