Energiefactuur bedrijf

Energie en telecom verhuizen in één keer geregeld!

CallMePower helpt je kosteloos met het opzeggen en afsluiten van je energie- en telecomcontracten. Bel ons voor geheel vrijblijvend en gratis advies!

Energiefactuur bedrijf

Energie en telecom verhuizen in één keer geregeld!

Bel CallMePower op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur of laat je gratis terugbellen door ons.

Vind hier alles over het EPC voor een energiezuinige woning!

EPC Certificaat

Bij verkoop of verhuur van een woning en voor sommige openbare gebouwen moet in Vlaanderen een Energieprestatiecertificaat verplicht aanwezig zijn, ook wel kort gezegd EPC. Het wordt ook wel een EPC-attest genoemd. In de rest van België is men ook bekend met dit begrip. In het Brussels Hoofstedelijk Gewest spreekt men van een “EPC-Brussel” of “Performance Energétique des Bâtiments/PEB-Bruxelles”. In Wallonië kreeg het certificaat de naam “Certificat PEB”. Ook in deze regio’s is het EPC verplicht. Lees in dit artikel wat het doel is van een EPC en ga voor een energiezuinige woning!


Wat is een EPC en wat is het nut ?

Het energieprestatiecertificaat (EPC) voor verkoop, verhuur en nieuwbouw verschaft of is:

 • Informatie over de energieprestatie van de woning
 • Een waardemeter bij aankoop en huur
 • Een instrument voor een beter leefmilieu

EPC waarde: informatie over de energieprestatie van de woning

Het energieprestatiecertificaat (EPC) geeft de EPC waarde en informatie aan de eigenaar, de kandidaat- koper en/of -huurder over de energieprestatie (energetische kwaliteit) van het woongebouw (woning, appartement, studio, vakantiewoning, sociale woning, studentenhome, service-flat, enz...) aan de hand van een EPC-kengetal. Dit kengetal geeft de energiescore aan van een woning, uitgedrukt in kWh/m2 per jaar. Indien dit kengetal bijvoorbeeld 200 is betekent dit dat de woning 200 kWh verbruikt, per vierkante meter bruikbare vloeroppervlakte per jaar. Dit verbruik houdt enkel rekening met de verwarmingsinstallatie en de warmwaterinstallatie. Het EPC-kengetal geeft je bijgevolg een idee van de energiezuinigheid en milieuvriendelijkheid van een woongebouw.

Een woning met een gunstige EPC waarde (EPC-score) zal minder energie verbruiken. De energiekosten liggen lager, het leefcomfort is aangenamer. Wanneer je in een gebouw met een slechte score (bijvoorbeeld 300 of meer) verhuist kan mits energiebesparende investeringen een stuk zuiniger worden gemaakt. Op basis van het EPC kun je relatief eenvoudig een kosten-baten analyse opmaken en als argument gebruiken bij de aankoop of huur. Het EPC zal ongetwijfeld de waarde van de woning of appartement op de vastgoedmarkt beïnvloeden.

Een instrument voor een beter leefmilieu

Alle gebouwgegevens die worden verzameld in het EPC, bewaart de overheid in een centrale databank. Zo kan men alle woningen oplijsten die nog geen dakisolatie of een goede binnenmuurisolatie bevatten, die nog enkel glas hebben zitten, enzovoort. Door deze gegevens in kaart te brengen, kan de overheid gerichte acties ondernemen om de energieverslindende en luchtvervuilende woningen te weren uit het woningbestand. Het EPC is bijgevolg een tool die wordt ingezet om ons leefmilieu aanzienlijk te verbeteren.

Voor welke type woning is een EPC verplicht

In Beglië is het EPC is verplicht per wooneenheid, maar voor welk type woningen is het energieprestatiecerticaat verplicht?

Wanneer is het EPC verplicht?

Een EPC is Bij verkoop of verhuur van een woongebouw sinds 1 november 2008 en respectievelijk 1 januari 2009 per wooneenheid* verplicht.

 • Verkoop en verhuur van een woning of appartement
 • Verkoop van een serviceflat
 • Verkoop vakantiewoning
 • Verkoop van het geheel in volle eigendom tussen familieleden
 • Verkoop van Beschermde gebouwen
 • Verkoop van een woning die zal worden afgebroken of verbouwd
 • Verkoop van een afgebrande woning
 • Verkoop stacaravan dienend als permanente verblijfplaats
 • Een woning wordt geheel verkocht maar bestaat uit 3 appartementen
 • Een woning zonder installaties voor productie van warm water
 • Woningen zonder keuken, zonder badkamer of zonder toilet
 • Verhuur vakantiewoning met huurovereenkomst langer dan 2 maand

Een wooneenheid wordt omschreven als een onafhankelijk werkende entiteit die minstens een woonruimte in combinatie met een toilet, een douche of bad en een keuken bevat.

 • voor woongebouwen die zijn verhuurd vóór 1 januari 2009 is een EPC verplicht als er een nieuw huurcontract wordt opgemaakt. Voor wat men collectieve woongebouwen noemt, zoals studentenhomes met een gemeenschappelijke keuken of badkamer, dient er één EPC opgemaakt voor de volledige woning. Lees hier meer over het ECP.

Wanneer is het EPC NIET verplicht?

Een EPC is in de volgende gevallen (verkoop / verhuur) niet verplicht.

 • Er is geen enkele vorm van verwarming in de woning
 • Nieuwbouwwoning die onder de EPB-regelgeving valt (bouwaanvraag na 1/1/2006)
 • Schenking en / of erfenis
 • Verkoop woonboot
 • Verkoop van religieuze gebouwen, bv. klooster
 • Verkoop van een woning in opbouw zonder verwarmingsinstallatie
 • Een onbewoonbaar verklaarde woning
 • Gerechtelijke onteigening & onteigening via Aankoopcomité
 • Verhuur van een serviceflat zonder huurovereenkomst, bv. met dagprijs
 • Verhuur vakantie woning met huurovereenkomst kleiner dan 2 maand
 • Onderverhuur
 • Overkopen van het deel van de woning door een van de partners bij een echtscheiding
 • Verkoop naakte eigendom of vruchtgebruik
 • Woning volledig ingericht als kantoorruimte
 • Opstal
 • Ruilakte
 • Erfpacht

Wie mag een EPC afleveren

Enkel door de overheid erkende energiedeskundigen mogen het EPC afleveren.

 • In Vlaanderen: enkel door de Vlaamse overheid erkende energiedeskundigen type A (EPC-deskundigen verkoop en verhuur). EPC-platform.be lijst de erkende energiedeskundigen op en staat garant voor hun professionaliteit. Je vindt hier de lijst van erkende energiedeskundige en/of een EPC-deskundige in de buurt.
 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: hier mogen ook enkel door Milieu Brussel erkende EPC/PEB energiedeskundigen het certificaat afleveren. Lees hier alles over de certificatie in Brussel en kies een energiedeskundige of EPC Brussel-deskundige in de buurt
 • In Wallonië: ook hier gebeurt de certificatie enkel door de Waalse overheid erkende deskundigen of Certificateurs-PEB

Wat staat er in een EPC

De volgende gegevens en informatie vind je in een EPC:

 • Berekende energiescore
 • De energiescore grafisch voorgesteld
 • De naam van de energiedeskundige en de geldigheidsduur van het certificaat
 • Energiezuinigheid van gebouwschil, de verwarmingsinstallatie en de CO2-emissie
 • Energiebesparende aanbevelingen

De berekende energiescore in de EPC-attest

 • De energiescore in de EPC-attest is het berekende energieverbruik per jaar en per m² bruikbare vloeroppervlakte (kWh/m² jaar). Indien deze score bijvoorbeeld 200 is, betekent dit dat de woning 200 kWh verbruikt, per vierkante meter bruikbare vloeroppervlakte per jaar.
 • De energiescore hangt af van de gebruikte materialen, de isolatiewaarden van de verliesoppervlakken (dak, muur, vloer, ramen en deuren) en de installaties voor ruimteverwarming, sanitair warm water en ventilatie.
 • De energiescore houdt geen rekening met het energieverbruiksgegevens of het verbruikersgedrag en de gezinssamenstelling en kan dus in de realiteit afwijken van het verbruik op je gas-en elektriciteitsfactuur!

De energiescore grafisch voorgesteld

De energiescore wordt op een kleurenbalk geplaatst met waarden van 0 tot 700.

 • Groene zone (0-100): wijst op een energiezuinige woning.
 • Rode zone: (500-700): staat gelijk aan energieverslindend.

Hoe hoger de score, hoe hoger het berekend energieverbruik en hoe slechter de woning scoort op energie. Zo kan voor oudere woningen met weinig tot geen isolatie het kengetal boven 700 liggen.

EPC waarde woning

Energiedeskundige en geldigheidsduur

Op het EPC vind je ook de contactgegevens van de energiedeskundige die het EPC heeft opgemaakt; zijn of haar handtekening alsook de geldigheidsduur (10 jaar) van het EPC.

Energiezuinigheid van de gebouwschil, de verwarmingsinstallatie en de CO2-emissie.

Pagina twee van het EPC gaat in op:

 • de energiezuinigheid van de gebouwschil
 • de verwarmingsinstallatie
 • de CO2-emissie.

Energiebesparende aanbevelingen

Het EPC vermeldt ook energiebesparende aanbevelingen, met name:

 • De automatisch gegenereerde aanbevelingen op basis van de ingevoerde gegevens.
 • Bijkomende aanbevelingen of opmerkingen (optioneel) van de energiedeskundige zelf. De aanbevelingen zijn niet verplicht uit te voeren, maar geven je een idee welke energiebesparende investeringen nuttig zijn voor de woning.

Op het EPC vind je ook een overzicht van de voornaamste gegevens van de woning.

Groene energie in je (nieuwe) woning Stap over op groene energie! Laat je gratis en vrijblijvend adviseren. Bel: 📞 02 588 03 92.

Hoe verloopt de opmaak en de aflevering van het EPC?

 • De energiedeskundige komt verplicht ter plaatse voor de opmaak van het EPC. Het onderzoek ter plaatse neemt ongeveer 1 à 2 uur in beslag. Tijdens zijn onderzoek en verzamelt hij gegevens over :
  • de opbouw en grootte van de verliesoppervlakken van de gebouwschil (vloer, muren, dak, ramen en deuren).
  • de verwarm- en koelinstallaties, toestellen om warm water aan te maken en de ventilatiesystemen.
  • de isolatie in de gehele woning, de ramen en deuren, enzovoort.
 • De EPC-deskundige verwerkt de gegevens en voert ze toe aan de databank van de overheid. Het energieprestatiecertificaat wordt hierna afgeprint, ondertekend door de energiedeskundige en vervolgens met de post verstuurd naar de aanvrager.

Om de energiekeuring zo vlot mogelijk te laten verlopen zorg je ervoor dat alle ruimten toegankelijk zijn en houd je best de volgende zaken - indien bestaande - bij de hand: Vroeger energieprestatiecertificaat EPB-aangifte (nieuwbouw en renovatie) Grondplannen en gevelplannen van de as-built situatie Lastenboeken, werfverslagen en vorderingsstaten, postinterventiedossier en foto’s Facturen van bouwmaterialen, verwarminstallaties en ventilatiesystemen Facturen van geregistreerde aannemers (geen offertes) Technische documentatie van de verwarminstallatie (ruimteverwarming en sanitair warm water)

Ter infoHoe meer info je de EPC-deskundige kan verschaffen, hoe realistischer de energiescore en hoe minder je wellicht betaalt. Energiefacturen (aardgas, elektriciteit, stookolie) hoef je niet te tonen. De deskundige houdt enkel rekening met de objectieve kenmerken van het gebouw, niet met de persoonsgebonden invloeden zoals het energieverbruik.

EPC in België

De Europese gemeenschap heeft haar lidstaten verplicht om een energieprestatiecertificaat voor woningen in te voeren. In Belgiëis elk Gewest apart verantwoordelijkheid voor de correcte uitvoering van de energiecertificatie. Algemeen gezien is het EPC-document in de drie Gewesten vrijwel hetzelfde. Enkel de introductie, de vereisten om als energiedeskundige te mogen optreden en de manier van keuren verschilt enigszins van Gewest tot Gewest.

Het EPC in Vlaanderen

Hieronder vind je een uitleg over het energieprestatiecertificaat / EPC in Vlaanderen bij de verkoop en verhuur van woningen.

Bij verkoop en verhuur van woongebouwen

Bij verkoop en verhuur van een woongebouw (woning, appartement, studio, vakantiewoning, sociale woning, studentenkamer, service-flat, enz...) moet sinds 1 november 2008, respectievelijk 1 januari 2009, voor elke wooneenheid in een gebouw een EPC aanwezig zijn. In sommige gevallen is er voor bepaalde woningen geen EPC verplicht bij verkoop en verhuur. Check hier voor welke woongebouwen een EPC verplicht is. Enkel door de Vlaamse overheid EPC-deskundigen mogen het EPC formulier afleveren. Bij verkoop wordt het originele EPC overhandigd aan de nieuwe eigenaar. Bij verhuur bezorgt de eigenaar een kopie van het energieprestatiecertificaat aan de huurder. Indien een woning wordt verkocht is de aanwezigheid van een EPC nodig opdat de notaris de akte kan verlijden.

Voor woningen die zijn verhuurd vóór 1 januari 2009 moet er pas een energieprestatiecertificaat zijn als er een nieuw huurcontract wordt opgesteld. Bij een stilzwijgende verlenging van het huurcontract, doordat het huurcontract opzeggen niet gedaan is, is er geen nieuwe EPC verplicht. Voor verhuur binnen collectieve woongebouwen, zoals studentenhomes, met een gemeenschappelijke keuken of badkamer wordt er één energieprestatiecertificaat opgemaakt voor het volledige woongebouw.

Bij nieuwbouwprojecten

Vanaf 1 januari 2006 moet er bij elke nieuwbouw een energieprestatiecertificaat nieuwbouw worden afgeleverd. Dit EPC nieuwbouw toont aan hoe energiezuinig de nieuwe woning is aan de hand van een E-peil en een EPC-score. Dit certificaat kan worden gebruikt indien men de woning te huur of te koop aanbiedt en dient tevens voor het verkrijgen van premies en subsidies met betrekking tot het behaalde E-peil. Eventuele vermindering op de onroerende voorheffing is eveneens afhankelijk van het berekende E-peil.

Het EPC in Brussel

Indien een woning met een oppervlakte die groter dan 18 m² is of een kantoor van meer dan 500 m² in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te koop of te huur wordt aangeboden, is de eigenaar of de tussenpersoon die met de transactie wordt belast verplicht om voor het desbetreffende pand over een zo'n certificaat te beschikken.

 • Vanaf 1 mei 2011 bij verkoop van een woongebouw.
 • Vanaf 1 november 2011: bij verhuur van een woongebouw.

Enkel “EPC- deskundigen” (EPB-certificateurs) die erkend zijn door Leefmilieu Brussel mogen het EPC in Brussel opmaken. Dit geldt voor het gehele Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het EPC in Wallonië

 • Vanaf 1 juni 2010 en bij verkoop: alle Waalse woningen waarvoor een bouwvergunning werd afgeleverd tussen 1 december 1996 en 30 april 2010.
 • Vanaf 31 december 2010 en bij verkoop: alle eengezinswoningen, dus ook de oudere woningen.
 • Vanaf 1 juni 2011: bij verhuur van woningen en bij verkoop en verhuur van appartementen.

Enkel de "Certificateurs-PEB" die erkend zijn door de Waalse overheid mogen de certificaten afleveren.

Hoe lang is een EPC geldig?

Het EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen is maximaal 10 jaar geldig.

Doe je binnen de termijn van 10 jaar aanpassingen aan de woning die een invloed hebben op de EPC-score, dan laat je best een nieuw energieprestatiecertificaat opmaken. Een woning met een goede energiescore scoort namelijk beter op de verkoop- en verhuurmarkt.

Hoeveel kost het EPC en wie betaalt?

De overheid legt geen vaste prijs op voor de energiecertificatie. De kostprijs wordt bepaald door de vrije markt en is afhankelijk van de grootte en complexiteit van het gebouw. Blijkt dat de prijzen sterk variëren. Zo betaal je voor eenzelfde standaard rijwoning makkelijk 150 tot 400 euro. Vraag daarom steeds ter vergelijking gratis meerdere offertes aan op EPC-offertes bij verschillende energiedeskundigen.

De kost van het energieprestatiecertificaat is voor de eigenaar, verkoper of verhuurder.

Komt het EPC in aanmerking voor belastingsvermindering?

Nee, voor het laten opmaken van een energieprestatiecertificaat worden er geen premies noch subsidies gegeven. Enkel de vrijwillige energieaudit die wordt uitgevoerd volgens de wettelijke EAP-procedure, komt in aanmerking voor de belastingsvermindering van 40% op de totale kostprijs.

Geactualiseerd op