U bent hier

Besparen op je energiefactuur? Teken in voor een voordelig energiecontract:
we bellen je GRATIS terug tijdens onze openingsuren!

Klik hier om teruggebeld te worden!

Besparen op je energiefactuur?
Bel en teken in voor een voordelig energiecontract:

☎ 02 588 92 38

Maandag - vrijdag: 8 t/m 18 uur

Dit zijn de spelers op de energiemarkt in België

Vóór de liberalisering was de Belgische energiemarkt volledig in handen van de intercommunales. Deze bezaten een monopolie. Dankzij de liberalisering van de markt werden de machten en activiteiten gescheiden. Hierdoor werd ook de concurrentie mogelijk binnen de twee grootste spelers: enerzijds producenten en importeurs van gas en elektriciteit, die de basis van de markt vormen en anderzijds de energieleveranciers die in direct contact staan met de eindgebruikers (huishoudens en bedrijven).

Wie zijn de spelers op de Belgische energiemarkt?

Wie zijn de spelers op de Belgische energiemarkt en wie doet wat? Er bestaan meer partijen dan jouw energieleverancier, zo heeft iedere speler zijn taken in de gehele schakel. Bekijk deze video en in minder dan 3 minuten ben jij volledig op de hoogte hoe energie jouw stopcontact bereikt vanaf het moment van productie.

Het Belgisch energielandschap voor en na de liberalisering

Vóór de liberalisering was de Belgische energiemarkt volledig in handen van intercommunales die opereerden vanuit een monopoliepositie. De vrijmaking van de markt zorgde voor een opsplitsing van bevoegheden en activiteiten en liet concurrentie toe bij twee belangrijke spelers: de producenten en invoerders van gas en elektriciteit die de basis vormen van de keten, en de energieleveranciers die in direct contact staan met de eindgebruiker (gezinnen en bedrijven).

Actoren voor en na de vrijmaking van de Belgische energiemarkt

De energiemarkt voor, en na de liberalisering. We onderscheiden 5 belangrijke spelers op de Belgische vrijgemaakte energiemarkt: Producenten en invoerders van elektriciteit en gas, Transportnetbeheerders (TNB), Distributienetbeheerders (DNB), Leveranciers van energie en de Officiële reguleringsinstanties

We onderscheiden 5 belangrijke spelers op de Belgische vrijgemaakte energiemarkt:

  1. Producenten en invoerders van elektriciteit en gas
  2. Transportnetbeheerders (TNB)
  3. Distributienetbeheerders (DNB)
  4. Leveranciers van energie
  5. Officiële reguleringsinstanties

Producenten en invoerders van elektriciteit en gas

Sinds de vrijmaking van de energiemarkt is de concurrentie toegelaten tussen de producenten en invoerders van energie. Electrabel en EDF-Luminus zijn de belangrijkste producenten van elektriciteit in België. Sinds de vrijmaking doken er een aantal nieuwe spelers op waaronder ENI & EON. Vervolgens zijn er de zelfopwekkers (grote bedrijven die zelf hun elektriciteit produceren) en de producenten van groenestroom en WKK. Naast de productie in eigen land, zijn we voor onze elektriciteit ook aangewezen op import vanuit ondermeer Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. 
Ons aardgas wordt voor een groot deel ingevoerd vanuit Noorwegen, Nederland, Qatar en Rusland.

Transportnetbeheerders (TNB)

De Transportnetbeheerders ook wel transmissienetbeheerders staan in voor de organisatie, de uitbreiding en het onderhoud van het hoogspanningsnet of hogedrukgasnet. Zij zorgen vervolgens voor het transport van de elektriciteitscentrales en de gasterminals tot bij de grote industriële klanten en de gewestelijke distributienetbeheerders, en voor de onderlinge verbinding van hun netten met die in de buurlanden. In ons land is Elia de transmissienetbeheerder voor elektriciteit en Fluxys de transmissienetbeheerder voor aardgas

elektriciteit hoogspanningslijnengas transport piplines

Distributienetbeheerders (DNB)

De DNB (distributienetbeheerders) zijn verantwoordelijk voor de uitbouw en het onderhoud van een distributienet en verzorgen het transport van elektriciteit (onder laag- of middenspanning) en aardgas (onder lage of middendruk) tot bij de eindgebruiker (particulieren/gezinnen en bedrijven).

De distributienetbeheerders (DNB) in België
Ditributienetbeheerder
(DNB)
Logo en Website Gewest
Eandis (nu Fluvius)
Logo Eandis
Vlaams en Waals
Infrax (nu Fluvius)
Logo Infrax
Vlaams en Waals
Sibelga
Logo van de DNB van Brussel, Sibelga
Brussel
ORES
Logo van de DNB van Wallonië, ORES
Waals
RESA
Logo van de DNB van Wallonië, RESA (ex-TECTEO-RESA & Nethys)
Waals
PBE (INFRAX)
Logo van de Vlaamse DNB, Infrax
Waals en Vlaams
AIEG
Logo van de DNB van Wallonië, AIEG
Waals
A.I.E.S.H.
Logo van de DNB van Wallonië, AIESH
Waals
Régie de Wavre
Logo van de DNB van Wallonië, Régie de Wavre
Waals

Leveranciers van energie

De energieleveranciers kopen energie aan bij de producenten en invoerders van elektriciteit en aardgas, en verkopen deze op hun beurt door aan de eindverbruiker (gezinnen, bedrijven). 
Enkel officieel erkende leveranciers in het bezit van een leveringsvergunning mogen energie leveren of verkopen. Zij zijn de tweede speler op de vrijgemaakte markt die vrij mogen concurreren.
De lijst van erkende Belgische energieleveranciers actief in het Vlaamse Gewest kun je hier terugvinden.

Alle leveranciers actief in België voor de particulieren

Officiële reguleringsinstanties

Tenslotte zijn er de officiële instanties die toekijken of elk van de partijen zich aan de normen en regels houdt. De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) doet dat op het federale vlak. Bovendien heeft elk Gewest zijn regulator: de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) in het Vlaamse Gewest, de Brusselse Regulator voor Energie (BRUGEL) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en de Commission wallonne pour l'Energie (CWaPE) in het Waalse Gewest.

Reguleringsinstanties in België
Logo Regulator Op welk niveau
Logo van de nationale regulatoor, CREG
CREG
Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz
Nationaal
Logo van de Vlaamse Gewest regulatoor, VREG
VREG
Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
Vlaams Gewest
Logo van de Brussel-Hoofdsteedelijke Gewest, BRUGEL
BRUGEL Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Logo van de Waalse DNB, CWAPE
CWAPE
Commission wallonne pour l'Energie
Waals Gewest
 
Partager sur Facebook  Partager sur Twitter  Partager sur Google Plus