U bent hier

Op 12 juni 2018 is Belpower afgesloten van het distributienet!
Callmepower helpt je bij de keuze voor een nieuwe energieleverancier!
Bel gratis ☎ 02 588 92 38 voor advies.

Een energiecontract regelen?

02 588 92 38

maandag t/m vrijdag: 8u00 tot 18u00

Belpower - Schrijf je in voor een andere energieaanbieder

Logo van 100% Belgische leverancier Belpower (filiaal van de Belgische groep REIBEL)

Belpower, een filiaal van de Brusselse logistieke groep Reibel, verliest vanaf 12 juni de toegang tot het distributienet. De Brusselse energieleverancier heeft al geruime tijd financiële problemen en kan bepaalde voorwaarden uit zijn contract met de netbeheerders Eandis en Infrax niet naleven, zegt de Vlaamse regulator voor de elektriciteits- en gasmarkt Vreg.


Informatie en achtergrond Belpower

Met z’n aanbod van 100% groene elektriciteit en z’n activiteiten op het gebied van de ontwikkeling, installatie en distributie van zonnepanelen heeft Belpower zich als een duurzame energieleverancier weten te onderscheiden. Momenteel biedt Belpower geen producten of diensten meer aan. De tarieven en formules van Belpower kun je daarom niet meer raadplegen. Energieleverancier Mega heeft intussen alle Belpower klanten in Vlaanderen en Wallonië benaderd met een voorstel, om zo een groot aantal klanten in één keer over te nemen.

Hoe zit het met klachten, rekeningen, schuldvorderingen en groenestroomcertificaten bij Belpower?

Gezien de ontbinding van energieleverancier Belpower en het feit dat ze geen inhoudelijke beslissingen mag nemen over een klacht of geschil, kan niemand meer tussenkomen. Ook een tussenkomst bij de vereffenaar is uitgesloten, gelet op het gerechtelijk aspect ervan. Maar je kan altijd nog een dossier opvragen en en om uitleg vragen bij Belpower. We kunnen bijvoorbeeld een betalingsoverzicht aanvragen, kopies van facturen of (mits goedkeuring van de vereffenaar) een administratieve rechtzetting bij foutieve meterstanden of verbruiksperiodes.

Schuldvordering Belpower

Ben je schuldeiser van Belpower, dan is het mogelijk om een aangifte van schuldvordering rechtstreeks in te dienen bij de vereffenaar. Dit moet je per aangetekende brief doen, gericht naar (Meester Nicolas Van der Borgt, De Frélaan 229, 1180 Ukkel. Dit kan ook per e-mail: secretariat.vanderborght@skynet.be. De vraag blijft natuurlijk of je als consument je geld terug krijgt.

Dispuut op energiefactuur Belpower

In dat geval raden wij je aan om per aangetekende brief te protesteren bij Belpower (Vilvoordsesteenweg 11, 1120 Brussel) of doe dit per e-mail naar klachten@belpower.be).

Voor onbehandelde klachten of aanhoudende betwistingen zijn er verschillende (niet cumuleerbare) opties: Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij Test Aankoop, een klacht inte dienen bij de Ombudsdienst voor Energie per e-mail naar klacht@ombudsmanenergie.be of een gerechtelijke procedure tegen de vereffenaar aanspannen voor de rechtbank.

Groenestroomcertificaten

Als je bezitter bent van deze certificaten dan kun je terecht bij de vereffenaar. De vereffenaar zal de certicaten met een waarde van 100 Euro of meer proberen te verkopen aan de beste bieder op de markt. Een eventuele meerwaarde zal wel toekomen aan de te verdelen massa van activa.

Mocht het zijn dat de vereffenaar de certificaten niet kan verkopen of de waarde onder de ligt dan 100 Euro is, dan zal hij deze teruggeven aan de consumenten. De consument kan deze zelf verkopen aan een netbeheerder of energieproducent/leverancier.

Contactgegevens Belpower

De klantendienst van Belpower is zowel telefonisch als via de website bereikbaar, gebruik daarvoor de contactpagina. Klantenloketten heeft Belpower niet, u kunt uw klachten of vragen uiteraard wel per brief opsturen, daarvoor gebruikt u het onderstaande adres.

Adres van Belpower

Hoofdzetel:Belpower International NV

Vilvoordsesteenweg 11

1120 Brussel

Telefoonnummer van Belpower

De klantendienst van Belpower is telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u15 tot 15u30. De klantendienst is gesloten tijdens weekends en op feestdagen.

Een korte geschiedenis van Belpower

Het bedrijf ontstond als dochteronderneming van de Groep REIBEL, een logistiek bedrijf gespecialiseerd in ontwikkelingshulp. Nadat de groep REIBEL ervaring opdeed met de installatie van zonnepanelen in geïsoleerde gebieden werd in 2009 besloten deze knowhow onder te brengen in Belpower. Momenteel is Belpower in niet meer actief in Vlaanderen, Wallonië en Brussel als elektriciteitsleverancier.

Belpower zegt het als z’n missie te beschouwen een economische meerwaarde te bieden door te streven naar duurzaamheid en daarbij het respect voor mens, samenleving en milieu centraal te stellen. Het bedrijf is er ook trots op dat het een echte Belgische leverancier is met een stevige verankering in ons land.

 
Partager sur Facebook  Partager sur Twitter  Partager sur Google Plus