U bent hier

Besparen op je energiefactuur?

02 588 92 38

maandag t/m vrijdag: 8 tot 18 uur

Waarvoor kan ik beroep doen op ORES en wat zijn de tarieven?

Logo van de distributienetwerkbeheerder Ores

Sinds 1 januari 2014, en als gevolg van een fusie van de vroegere 8 Waalse netbeheerders (DNBs) of intercommunales, fungeert ORES als enige DNB op het respectievelijke grondgebied. ORES nam bijgevolg alle plichten, verantwoordelijkheden en taken over van de oude intercommunales, met uitzondering echter van de levering van elekriciteit en aardgas. Deze bevoegdheid is in handen van de commerciële energieleveranciers. 

ORES als dé gesprekspartner

Hoe en waar kan ik ORES bereiken? 

Op het haar toegekende grondgebied, geniet de distributienetbeheerder (DNB) ORES het monopolie op de distributie en het vervoer van aardgas en elektriciteit, dwz zij staan als enige in voor het vervoer van elektriciteit en gas van het hoogspanningsnet (elekriciteit) en het hogedruknet (gas) tot bij u thuis.  
ORES is bijgevolg uw enige gesprekspartner in de onderstaande gevallen en helpt u graag op de volgende adressen en telefoonnummers:

 1. Problemen aan de elektriciteits- of gasinstallatie in uw woning:
  • bij panne en storing: bel het nummer 078/78.78.00
  • bij gasgeur en gaslek: bel het nummer 0800/87.087
 2. Het openen of sluiten van uw energiemeter, het vervangen of de aanpassing ervan (bvb het vermogen): hiervoor kan u terecht op de volgende ORES contactpunten:

ORES (Namen Elektriciteit en Gas) 
avenue Albert Ier 19
5000 NAMUR
Tel. +32 (0)78 15 78 01

ORES (Henegouwen Electriciteit en Gas)
chaussée de Charleroi 395
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE
Tel. +32 (0)78 15 78 01

ORES (Oost)
Vervierser Strasse 64-68
4700 EUPEN
Tel. +32 (0)78 15 78 01

ORES (Luxemburg)
avenue Patton 237
6700 ARLON
Tel. +32 (0)78 15 78 01

ORES (Verviers)
rue Jean Koch 6
4800 LAMBERMONT
Tel. +32 (0)78 15 78 01

ORES (Waals Brabant)
avenue Jean Monnet 2
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE 
Tel. +32 (0)78 15 78 01

ORES (Moeskroen)
rue du Gaz 16
7700 MOUSCRON
Tel. +32 (0)78 15 78 01

ORES taken en verantwoordelijkheden op een rij

ORES neemt de volgende taken op zich:

 • Openen van uw energiemeter.
 • De ORES technici staan in voor het openen van uw elektriciteits- en/of gasmeter. Voor het openen van de meter houdt u de volgende documenten bij de hand:
  • Uw gas-en/of elektriciteitscontract* bij een energieleverancier (van uw keuze).
  • Het gelijkvormigheidsattest (controleattest) van uw gas en/of electriciteitsinstallatie, afgeleverd door een erkend organisme.

  Reken op 3 werkdagen tussen de ontvangst van deze documenten en de activering van de diensten en bijgevold het openen can uw meter door ORES.

 • Wijziging of aanpassing van het vermogen van uw meter.
 • U kan het vermogen van uw energiemeter laten aanpassen. Zo voorkomt u bvb dat uw energietoevoer plots wordt onderbroken door een verhoging van het elektriciteitsverbruik in uw woning (extra verbruik door bijkomende toestellen, uitbreiding van uw gezin, ..).
 • Op uw verzoek zorgt ORES voor de aanpassing van uw meter. Zij gaan samen met u na welk type meter (enkelvoudig of tweevoudig) voor u het meest geschikt is, en dit op basis van uw verbruik en uw verbruiksgedrag- en gewoonten.
 • Sluiten van een meter
 • ORES zorgt ook voor het sluiten van uw energiemeter(s).
 • Ores als «sociale» energieleverancier
 • Indien u een «beschermde klant» bent en geniet van «het sociaal tarief», is uw distributienetbeheerder ORES eveneens (en uitzonderlijk) uw (sociale) energieleverancier. Ook tijdens de overgangsperiode tussen bvb een verhuis en het afsluiten van een contract bij een energieleverancier, neemt ORES de levering van uw energie (uitzonderlijk en tijdelijk) op zich. In het eerste geval rekent ORES u het «sociaal tarief» aan. In het tweede geval betaalt u het gewone tarief of het tarief van de commerciële energieleveranciers. Voor informatie over het «sociaal tarief» en het statuut van «beschermde klant», kan u bij ORES terecht op het algemeen nummer 078 15 78 01.

U wenst informatie over de verschillende energieleveranciers in uw gemeente, of u wil weten welke leverancier u het meest voordelige tarief kan aanbieden voor uw elektriciteit en aardgas? Bel dan vandaag nog Call Me Power op het nummer 071 96 23 78.

Wat kost het openen van een energiemeter?

Elektriciteitsmeter

Het openen van een meter bij een aansluiting is gratis voor een meter met een vermogen van maximaal 10kva. Is het vermogen van uw meter hoger dan 10kva, dan zal u voor het openen van de meter een supplement worden aangerekend in verhouding met het extra vermogen.

Gasmeter

Het openen van een gasmeter is gratis voor zover het debiet van de meter niet meer dan 10 m³/u bedraagt met een druk van 21 of 25 mbar. Ligt het debiet van de meter hoger, dan dient u te betalen voor de kost verbonden aan de instelling van ‘hoge debieten’.

Welk type elektriciteitsmeter moet ik kiezen?

De keuze van het type meter is afhankelijk van uw elektriciteitsverbruik én uw verbruiksgewoonten of de tijdstippen waarop uw energie verbruikt. U kan kiezen voor een enkelvoudige of een tweevoudige meter. 
Zo is het plaatsen van een tweevoudige meter niet per definitie de meest voordelige oplossing gezien de hoeveelheid energie u verbruikt in piek- en in daluren een rol speelt.
We verklaren nader:
Hoewel het tarief van de daluren bijzonder voordelig is in geval van een tweevoudige meter, is het tarief van het verbruik tijdens piekuren in het algemeen duurder dan bij een enkelvoudige meter.
Besluit: bij een tweevoudige meter moet u erop toezien dat u uw elektriciteitsverbruik zo zoveel mogelijk concentreert tijdens de daluren (nacht en in het weekend), dwz laat uw elekrische toestellen (wasmachine, droogkast, …) bij voorkeur draaien tijdens de daluren.
ORES zal samen met u, en op basis van uw jaarlijks verbruik en uw verbruiksgewoonten (tijdstippen waarop u het meest verbruikt) nagaan of het al dan niet interessant is om de kiezen voor een tweevoudige meter. 

Wanneer moet ik het vermogen van mijn eletriciteitsmeter aanpassen?

Een aantal voorbeelden: u neemt  bijkomende elektrische toestellen in gebruik (aanschaf van een droogkast, plaatsen van een warmwaterboiler, ..). U verhuist naar een oudere of grotere woning, of uw gezin wordt uitgebreid.
Laatste leiden tot een hoger energieverbruik en kunnen een plotse onderbreking van energietoevoer veroorzaken omwille van een overbelasting van uw meter. Een aanpassing of verhoging van het vermogen van uw energiemeter is dan ook noodzakelijk.

Hoeveel betaal ik voor het aanpassen van het vermogen van mijn meter?

De prijs voor het aanpassen van het vermogen van een elektriciteitsmeter is afhankelijk van het type meter, het oorspronkelijke vermogen, en het extra vermogen dat wordt ingesteld. Soms dient men bij de aanpassing van het vermogen ook de meterkast te vervangen en zal u - vanaf een vermogen van 25 kVA – de kost worden aanrekend voor de plaatsing en het testen van de nieuwe meterkast.
Indien u het vermogen wenst te wijzigen van uw meter, neem dan contact op met ORES voor een prijsbestek.
In bepaalde gevallen, zoals bij een heel hoog vermogen of bij gebrek aan het nodige distributenetwerk, dient ORES eerst een aantal studies en testen uit te voeren. Laatste zijn betalend ook indien u uiteindelijk niet overgaat tot de aanpassing van het vermogen van uw meter.

U kan ook beroep doen op ORES voor een «verkennend onderzoek». Deze diensten zijn uiteraard betalend.
Voor een prijsbestek met het oog op een wijziging van uw meter, zoals bijvoorbeeld de aanpassing van het vermogen, vult u het aanvraagformulier in dat u kan vinden op de ORES website. U kan ook het nummer 078/15.78.01 bellen.

Aan alle diensten van ORES gaat een prijsbestek vooraf. De tarieven kan u raadplegen op de website of bij de DNB.

Wat kost een nieuwe meter of het vervangen van mijn huidige meter?

U moet rekenen op een gemiddelde van 250 euro voor een nieuwe meter in de 197 gemeenten die worden beheerd door ORES.
Aanpassingen van het vermogen van de meter of het verplaatsen ervan zijn in deze prijs niet inbegrepen
Info over de gangbare tarieven voor het plaatsen van een meter en alle andere diensten van ORES, vindt u op de website.

Wat kost het sluiten van een meter?

Bij het stopzetten van een energiecontract

Het sluiten van een meter bij het beeindigen van een elektriciteits-en of aardgascontract is gratis.

Op aanvraag

U wenst de meter te sluiten - los van het stopzetten van uw energiecontract - dan wordt u de tussenkomst van de ORES technicus aangerekend. De kost varieert van 60 tot 100 euro.

Sluiten van uw meter: neem contact op met ORES

Voor het afsluiten van uw energiemeter, kan u rerecht op het algemeen nummer van ORES: 078 15 78 01.

Wie bepaalt de ORES tarieven?

De tarieven van de distributienetnetwerkheerder ORES worden sinds 1 januari 2015 bepaald door CWaPE, Commission Wallonne Pour l'Energie. U kan de tarieven en alle informatie hieromtrent terug vinden op hun website.
Voor 1 januari 2015 en onder het decreet van 12 april 2011 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteits- en gasmarkt, viel het bepalen van de tarieven van de distibutienetbeheerders echter onder de bevoegheid van het federale reguleringsorganisme CREG (Commissie voor de Regulering van Elektriciteit en Gas).

Wat zijn de tarieven voor «beschermde klanten?

Normaal dient u beroep te doen op een energieleverancier voor het afsluiten van uw elektriciteits-of aardgascontract. Indien u het statuut hebt van «beschermde klant» is dat echter anders. Als «beschermde klant» is uw distributienetbeheerder (DNB) ook uw (sociale) energieleverancier.
Uw DNB zal u bijgevolg het «sociaal tarief» aanrekenen voor uw elektriciteits-en gasverbruik. Meer over het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas en het statuut van beschermde klant voor electriciteit en gas, vindt u op deze pagina

Wat moet ik doen om te genieten van het sociaal tarief voor mijn elektriciteits en/of gasverbruik? 

Indien u voldoet aan de voorwaarden van een «beschermde klant», dan kan u genieten van het  «sociaal tarief». In dit geval doet u voor uw elektriciteit en gaslevering beroep op uw distributienetbeheerder (DNB).

Wat heb ik nodig voor de aanvraag van het sociaal tarief?

Volgende documenten zijn nodig voor uw aanvraag van het «sociaal tarief»:

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier
 • Een kopie van het attest van sociale bescherming
 • De samenstelling van uw gezin, indien u als aanvrager niet de houder of titularis is van de de energiemeter bent.

Meer informatie over “beschermde klanten”, vindt u hier.

ORES en het «sociaal tarief»

Voor informatie en het aanvragen van het sociaal tarief, kan u terecht op het volgende adres:
ORES / Beschermde klanten
PB. 10008
5060 Sambreville
FAX : 071/26.24.83

Wanneer kan ik terecht bij ORES?

U kan terecht bij ORES van maandag tot vrijdag van 8u tot 20u, en op zaterdag van 9u tot 13u.

U bent op zoek naar een energieleverancier voor uw gas en elektriciteit, of u wenst de verschillende leveranciers te vergelijken? Bel dan Call Me Power op 071 96 37 91.

 
Partager sur Facebook  Partager sur Twitter  Partager sur Google Plus