Hoe staat het ervoor met de olieprijs vandaag en wat zijn de verwachtingen?

gas en elektriciteit

Heb je een vraag of wil je ook besparen op je energiefactuur?

CallMePower belt je gratis terug of bel ons tijdens de openingsuren.

Bel mij terug!

Advertentie

prijzen dalen stijgen aardolie

In de afgelopen maanden is er heel wat gebeurd op de oliemarkt. Na jaren van stabiliteit kregen de olieprijzen te maken met een enorme economische klap, met een sterke daling als gevolg. Langzaamaan lijkt de olieprijs zich weer te herstellen en een balans te hervinden tussen vraag en aanbod. Hoe staat het er nu voor met de oliemarkt en de prijzen? Zijn ze wederom op weg naar stabiliteit? Of is dit slechts schijn?


Olieprijzen daling in 2020

Na de uitbraak van het coronavirus daalde de prijs van olie enorm. Doordat de economie voor een zeer groot deel stil kwam te liggen daalde de vraag naar olie. Minder productie werkzaamheden en minder transport waren hier een onderdeel van de oorzaak. Niet alleen heeft het virus invloed gehad op de daling, maar ook hebben factoren bij de OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) invloed gehad op deze veranderingen. Bovendien zijn de onderhandelingen tussen China en de Verenigde Staten van groot belang voor de oliebranche. Als deze twee partijen in de clinch liggen heeft dit ook gevolgen voor de handel in de olie en dus ook op de prijzen. Dit was eerder te zien in 2019 waarbij we zowel de Amerikaanse olie als de Brentolie in prijs zagen zakken tijdens de handelsoorlog tussen de twee.

Brentolie als referentiekader

De Brent olieprijs, welke wereldwijd als één van de referentiekaders op de oliemarkt wordt erkend, zakte dramatisch dit jaar in april. De naam is afkomstig van het olieveld Brent in de Noordzee en behoort tot de olievelden van Groot-Brittannië. De daling van de vraag naar de olie was wereldwijd merkbaar en opslag voor het overschot aan olie leek in veel landen een lastige opgave en schaars. De olieprijzen in België zijn sterk afhankelijk van de waarde van de Brentolie.

Huidige olieprijs

Aardolie is ´s werelds meest verhandelde grondstof. Deze heeft vanzelfsprekend een sterke invloed op de beurskoersen en de economie. De olieprijs vandaag staat er alweer beter voor dan enige weken terug, maar zit nog relatief in een dal. In de periode vanaf maart heeft de prijs een daling gekend van ruim 65% op z'n diepste punt.

Gevolgen daling vraag naar olie

Aangezien de vraag daalde, ontstond er een overschot. Inmiddels is de productie afgenomen als aanpassing op de huidige markt. De vraag stijgt weer geleidelijk wat een lichte prijsstijging als gevolg heeft, hierdoor ontstaat weer enigszins een evenwicht in de olieprijs. De huidige afspraken tussen de olielanden betreffende de productie en de hoeveelheid blijven voorlopig van kracht om de opbouwende balans niet direct weer te verstoren.

Boorplatformen

Een bijkomstig gevolg van de daling in vraag naar olie is de werkzaamheden en productie op boorplatformen. De grotere producenten zetten als gevolg van deze crisis booreilanden op non-actief wat uiteraard ook gevolgen heeft voor banen in deze sector.

Invloed op onze mazout

Daalt wereldwijd de olieprijs, dan zien wij dit ook terug in onze mazoutprijzen. Stookolie voor in huis is afhankelijk van de activiteit en prijzenkoers in de wereldwijde oliesector.

Herstel van de olieprijs

Door de productie verlaging van olie, alsmede door de afspraken binnen de OPEC en de versoepelingen rondom de corona maatregelen, zie we een gestaag herstel ontstaan op de oliemarkt. Het zal echter nog lange tijd duren voordat de olieprijs weer is wat het voorheen was. Ook wordt er in de oliebranche gevreesd voor een tweede COVID-19 golf en zijn beleggers nog voorzichtig.

Niet hebben we alleen een daling in de olieprijzen gezien, maar ook de energieprijzen zakten in de afgelopen maanden.

Toekomstperspectief aardolie

De grootste klap van de daling is inmiddels opgevangen en wordt met alle mogelijke middelen in balans gebracht. Een groot obstakel is de opslag van de olie geweest in de afgelopen twee a drie maanden. Vanwege het overschot kwam de prijs extreem laag te liggen en werd de productie heftig teruggedrongen. Het ziet ernaar uit dat het momenteel weer voorzichtig stijgt.

Nu is er de mogelijkheid dat de olieprijs stabiel maar gestaag zal stijgen, maar voorlopig niet komt te staan op wat het voorheen was. Afhankelijk van de toekomstige impact van het coronavirus is er een kans dat met een tweede golf de olieprijzen wederom sterk kunnen gaan zakken. De tijd zal het ons leren.

Geactualiseerd op