Je energie verhuizen: Lampiris verhuis

gas en elektriciteit

Heb je een vraag of wil je ook besparen op je energiefactuur?

CallMePower belt je gratis terug of bel ons tijdens de openingsuren.

Lampiris verhuis

Verhuis je en wil je klant worden bij Lampiris of wil je juist veranderen van leverancier? Lampiris is reeds vele jaren actief op de Vlaamse, Waalse en Brusselse energiemarkt en het hoort bij de vijf grootste energieleveranciers van ons land. Lampiris staat bij de meeste consumenten bekend als een energieleverancier met een groen en vernieuwend aanbod. De drie eenvoudige formules die Lampiris momenteel aanbiedt voor de levering van groene stroom en/of aardgas verleiden dan ook veel consumenten. Maar wat betekent het voor jou als je Lampiris kiest als leverancier? Wie is er dan verantwoordelijk voor uw aansluiting? Wie moet bijvoorbeeld een verzegelde elektriciteitsmeter komen openen of wie moet een gasmeter in uw nieuwbouwwoning installeren? Hieronder leggen we uit hoe dat in de praktijk werkt.


Logo Lampiris

Een indienststelling met Lampiris

Soms zijn de gas- en elektriciteitsaansluiting als je verhuist niet actief in een woning en soms beschikt een (nieuwe) woning zelfs niet over aansluitingen voor deze nutsvoorzieningen. Stel dat je zo’n woning gaat betrekken en dat je gekozen hebt voor Lampiris als leverancier, welke stappen moet je dan volgen?

Veel hangt natuurlijk af van de exacte situatie bij je verhuis. Als er geen gas- en elektriciteitsmeter aanwezig is dan moet uw woning nog worden aangesloten op het distributienet. Als er wel een gas- en elektriciteitsmeter aanwezig zijn maar deze niet kunnen ingeschakeld worden omdat ze verzegeld werden dan moeten de meters eerst ontzegeld worden. 

Wat de situatie ook is, als je geen gas en/of elektriciteit in je woning hebt dan moet je een ‘indienststelling’ aanvragen. Dat doet je niet, in tegenstelling tot wat veel consumenten denken, bij een energieleverancier. Het is namelijk niet jouw energieleverancier maar de distributienetbeheerder die hiervoor verantwoordelijk is. Hier lees je hoe zo’n indienststelling verloopt. 

Energieovernamedocument Lampiris

Wat nu als de gas- en elektriciteitsaansluiting wel nog actief zijn op het moment dat je je woning betrekt? Dan hebben de eigenaar of de vorige bewoners hun contract wellicht laten doorlopen tot de laatste dag voor hun verhuis. In dat geval moet je dus Lampiris informeren over de meterstanden op de dag dat je de woning betrekt. De eenvoudigste manier om dat te doen is met een energieovernamedocument

energie verhuizen met energieovernamedocument

Om te vermijden dat er discussies ontstaan over welk verbruik aan de ex-bewoners en aan de nieuwe bewoners van een woning moet aangerekend worden vragen energieleveranciers zo’n energieovernamedocument in te vullen. 

Je kunt hier zo’n document downloaden en afdrukken. Je vult het vervolgens samen met de vorige bewoners of de eigenaar in, beide partijen ondertekenen het en ze sturen het op naar hun energieleverancier. Als Lampiris het document toch niet zou opvragen op het moment dat je een aansluiting aanvraagt (of je contract verhuist) dan doet je er goed aan het energieovernamedocument nog minstens één jaar te bewaren. Zo weet je in elk geval dat jij je energie op orde hebt en zijn er geen discussies.

Je Energie verhuizen met het energieovernamedocument Denk eraan dat een energieovernamedocument geen energiecontract is. Je moet dus een contract afsluiten bij Lampiris of een andere energieleverancier naar keuze voordat je het energieovernamedocument opstuurt.

invullen van een energieovernamedocument

Het energieovernamedocument moet voor iedere woning in tweevoud ingevuld worden. Het moet zowel door de vertrekkende bewoner(s) als door de nieuwe bewoner(s) worden ondertekend

Stappen voor een vlotte indienstelling bij Lampiris

Als je verhuist, is het meer dan logisch dat je zo snel mogelijk alektriciteit en/of aardgas in je nieuwe woning wilt. Zo kan het zijn dat er reeds meters aanwezig zijn op je nieuwe adres, maar dat deze afgesloten zijn of dat er zelfs helemaal geen aardgas of stroom is. Lees hier welke stappen je moet nemen voor een indienststelling van je energiemeter(s).

Afgesloten elektriciteitsmeter

Heb je een elektriciteitsmeter, maar is er geen elektriciteit of gas in de woning? Dan is de meter hoogst waarschijnlijk afgesloten. Je kunt hiertoe een kleine test uitvoeren.

Is mijn elektriciteitsmeter afgesloten? Sluit een elektrisch toestel aan op een willekeurig stopcontact en kijk of het werkt, probeer desnoods nogmaals op een ander stopcontact. Check de lichten. Check of de hoofdschakelaar niet uitgeschakeld is.

Afgesloten aardgasmeter

Heb je een aardgasmeter, maar is er geen gas in de woning? Dan is de gasmeter hoogst waarschijnlijk afgesloten. Test het nog even voor de zekerheid.

Is mijn aardgasmeter afgesloten? Voor aardgas kan je de verwarming of het kookvuur op aardgas checken. Ga wel na of de gaskraan of aardgasaanvoer in je woning niet gewoon dichtgedraaid is.

Verzegelde energiemeter

Als er zich een zegel op je gas- en/of elektriciteitsmeter bevindt dan mag je deze zelf niet inschakelen. Lampiris zal je lokale distributienetbeheerder informeren dat er een contract is afgesloten voor de levering van gas en/of elektriciteit op dit aansluitpunt (op basis van de EAN-codes die je moet doorgeven aan Lampiris). 

Een afgesloten meter openen Merk je dat er een plastic of metalen zegel is aangebracht op jouw gas- of elektriciteitsmeter? Dan mag je deze meter beslist niet zelf openen!

Het kan tot vijf werkdagen na de aanvraag van een contract duren voordat de distributienetbeheerder wordt verwittigd. Je neemt dus best na vijf werkdagen zelf contact op met je lokale distributienetbeheerder om een afspraak te maken voor het openen van de gas- en elektriciteitsmeter in je (nieuwe) woning. In principe zal dit binnen maximaal één week worden uitgevoerd. 

Nieuwe aansluiting voor een nieuwe woning

Is dit het geval? Dan moet je een aansluiting op het distributienet aanvragen. Neem daarvoor deze stappen:

  1. Aan je lokale distributienetbeheerder meld je dat je woning moet aangesloten worden.
  2. Je zult vrijwel steeds meteen een EAN-code en een prijsofferte ontvangen. Met de EAN-code kun je nu een energiecontract (nieuwe aansluiting of verhuis) bij Lampiris aanvragen.
  3. Lampiris zal dit bevestigen aan je distributienetbeheerder.
  4. Je betaalt vervolgens het bedrag genoemd in de offerte van de distributienetbeheerder.
  5. Ten slotte neem je contact op met de distributienetbeheerder om een afspraak te maken voor de aansluitingswerken.

Lampiris verhuis melden

Lampiris contacteren klantendienst medewerker

Jouw energieleverancier moet zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht als je gaat verhuizen of als je een eerste aansluiting nodig hebt. Neem dus contact op met Lampiris zodra je je nieuwe adres kent. Zo heb je rustig de tijd om een keuze te maken uit het aanbod en een contract te ondertekenen en ben je zeker dat elektriciteit en aardgas zullen werken vanaf de eerste dag in je nieuwe woning. 

Nieuwe klanten kunnen Lampiris contacteren op het telefoonnummer ☎ 0800 40 123.
Bestaande klanten kunnen de klantendienst contacteren op:
☎ 011 49 48 48. Lampiris is telefonisch bereikbaar elke werkdag tussen 8 en 19 uur. Je kunt uiteraard ook steeds een nieuw contract of een verhuis aanvragen via de website van Lampiris.   

Het adres van de hoofdzetel van Lampiris is:

Lampiris SA
Rue St. Laurent 54
4000 Luik

Wens je liever persoonlijk geholpen te worden bij het maken van een keuze uit het Lampiris-aanbod? Dan kun je ook terecht bij één van de twee klantenloketten waarover Lampiris beschikt. Dit zijn de adressen: 

  • Luik: Place Saint Michel 56
  • St-Truiden: Tiensesteenweg 168, Blok C

Welke formule van lampiris kies ik?

Lampiris zet sterk in op heldere tarieven en op z’n groene elektriciteitsaanbod. Bij Lampiris krijgen klanten dus 100% groene stroom geleverd, welke formule ze ook kiezen. En bij Lampiris is de keuze voor een formule bewust eenvoudig gehouden. Er zijn drie opties.

  • Optie 1: Een abonnement dat volledig via internet beheerd wordt, waarvoor je elektronische facturen ontvangt en dat je betaalt per domiciliëring. Dat is de formule ‘Lampiris Online’. Het is de scherpst geprijsde formule als je bereid bent een variabel tarief voor uw gas en/of elektriciteit te betalen.
  • Optie 2: Een contract met vaste prijzen voor aardgas en/of elektriciteit op één, twee of drie jaar, telefonische klantenondersteuning en facturen per post. Deze formule draagt de naam ‘Lampiris Top’.
  • Optie 3: Een contract met variabele prijzen voor aardgas en/of elektriciteit, telefonische klantenondersteuning en facturen per post, bekend onder de naam ‘Lampiris Tip’. 

De tarieven voor een aansluiting op het gas- en elektriciteitsnetwerk

De enige tarieven die Lampiris zelf bepaalt zijn de energiekost en de abonnementskost. De tarieven voor het gebruik van het distributienetwerk worden vastgelegd door de distributienetbeheerder en datzelfde geldt voor de tarieven van een aansluiting op het net of van het ontzegelen van een gas- of elektriciteitsmeter. 

technieker aansluiting energie gas

In Vlaanderen worden deze tarieven gereguleerd door de VREG (de Vlaamse regulator voor de energiemarkt). Om de exacte tarieven voor uw woonplaats te kennen heeft netbeheerder Eandis deze tool op z’n website geplaatst.  

Tenslotte wil je misschien ook graag weten hoe lang het duurt voordat een netbeheerder een nieuwe meter komt plaatsen, een verzegelde meter komt openen of een herstelling komt uitvoeren aan een bestaande meter. Dat is echter afhankelijk van de planning van elke lokale netbeheerder. Een ontzegeling wordt meestal binnen enkele werkdagen uitgevoerd, een nieuwe aansluiting kan veel langer op zich laten wachten. Om te weten op welke termijnen je moet rekenen neem je dus best contact op met je lokale distributienetbeheerder.

Tarieven van de meest voorkomende distributienetbeheerders (DNB) in België
Ditributienetbeheerder
(DNB)
Tarieven
Logo Fluvius
Je kunt de tarieven voor jouw woonplaats opzoeken via deze link.
Logo Sibelga
Woon je in het dekkingsgebied van netbeheerder Sibelga (Brussel)? Dan kun je de tarieven hier opzoeken.
Logo CWAPE
Voor Wallonië kun je de tarieven opzoeken via de website van de Waalse energieregulator CWAPE.
Geactualiseerd op