Algemene Voorwaarden Groepsaankoop CallMePower

gas en elektriciteit

Heb je een vraag of wil je ook besparen op je energiefactuur?

CallMePower belt je gratis terug of bel ons tijdens de openingsuren.

Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de groepsaankoop energie. Vind hier alle voorwaarden voor de groepsaankoop voor gas en elektriciteit georganiseerd door CallMePower.


Bepalingen

Groepsaankoop: procedure om particulieren en professionals die zich tijdens een zogenaamde registratiefase gratis en vrij hebben gegroepeerd, aan te bieden om door dienstverleners aangeboden contracten te kiezen tegen prijzen en voorwaarden die door CallMePower zijn overeengekomen.

AG: Deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Winnende leverancier: Serviceprovider die door CallMePower is gekozen aan het einde van de onderhandelingsfase van een Groepsaankoop en wiens aanbod wordt aangeboden aan alle of een deel van de gebruikers die voor de Groepsaankoop zijn geregistreerd.

Persoonlijke aanbieding: Door CallMePower verzonden contract tussen de winnende leverancier en de gebruiker, inclusief een schatting van de kortingen als gevolg van een verandering van leverancier.

Diensten: Diensten aangeboden op de website, d.w.z. Groepsaankopen.

Website: Website toegankelijk op het adres https://callmepower.be evenals alle pagina's en diensten die op de website worden gehost.

Verloop van een Groepsaankoop

Via de activiteiten van de Groepsaankoop biedt CallMePower alle individuen en professionals aan om samen te komen om het beste marktaanbod te verkrijgen, met het oog op een verandering van leverancier.

CallMePower helpt de gebruiker om van leverancier te veranderen, maar CallMePower is geen dienstverlener. Elk contract dat wordt gesloten als onderdeel van een CallMePower Groepsaankoop transactie is tussen de gebruiker en de winnende leverancier. CallMePower is geen partij bij het contract: de actie van CallMePower is beperkt tot het verstrekken van de materiële en technische middelen voor het samenkomen van consumenten, de selectie van een of meer winnende aanbiedingen en het verzenden van een gepersonaliseerd aanbod naar de gebruiker.

Registratie

Hiervoor registreert de gebruiker zich door verschillende velden in te vullen waardoor zijn verbruiksprofiel kan worden gekend. Registratie is volledig gratis en houdt geen verplichting in om van leverancier te veranderen of in te schrijven op het winnende bod.

Verzoek tot offertes van de leveranciers

De dienstverleners die deelnemen aan het verzoek voor offertes dat naar hen zal worden verzonden, dienen een tariefaanbieding in. In het geval van meerdere deelnemers, kan een omgekeerde veiling (de laagste bieder wint) worden georganiseerd. Hierbij kunnen de winnende aanbiedingen worden opgesteld op basis van de persoonlijke aanbiedingen die aan gebruikers worden aangeboden, voor een eventuele wijziging van leveranciers. Door CallMePower kunnen verschillende leveranciers worden gekozen, afhankelijk van hun aanvullende voordelen, waardoor de gebruiker de vrijheid heeft om de gewenste aanbieding te selecteren.

Presentatie van aanbiedingen aan geregistreerden

CallMePower communiceert onderhandelde aanbiedingen op haar website en per e-mail met geregistreerde gebruikers. Geregistreerden die volledige informatie hebben verstrekt, ontvangen per e-mail een volledig persoonlijk aanbod waarmee ze zich rechtstreeks kunnen aanmelden. Om de gebruiker een persoonlijke aanbieding te sturen, moet de gebruiker tijdens de registratie zo nauwkeurig en volledig mogelijke informatie verstrekken.

Verandering van leverancier:

Bij aanvaarding van het persoonlijke aanbod is het de winnende leverancier die verantwoordelijk is voor de implementatie van de wijziging ten opzichte van de gebruikers. Selectra stelt alles in werking om de gebruiker de meest betrouwbare persoonlijke aanbieding aan te bieden. Dit persoonlijke aanbod is gebaseerd op informatie die de gebruiker tijdens de registratie heeft meegedeeld. Let op: als de tarieven zijn vastgesteld voor een periode die is gespecificeerd in de persoonlijke aanbieding, is het nog steeds mogelijk dat de prijs varieert als gevolg van veranderingen in belastingen en toeslagen opgelegd door wet- en regelgeving.

Gratis handeling

De verschillende fasen van een door CallMePower georganiseerde Groepsaankoop zijn volledig gratis voor de gebruiker (registratie en verandering van leverancier).

Verantwoordelijkheid

man verantwoordelijk check

De aansprakelijkheid van CallMePower kan alleen worden opgelegd als hij een van zijn verplichtingen niet is nagekomen en de gebruiker directe en zekere schade berokkent. CallMePower is noch een vertegenwoordiger van de consument, noch van de leverancier van wie het aanbod is geselecteerd, en in elk geval heeft CallMePower geen mogelijkheid om een van hen te vertegenwoordigen voor het sluiten van het dienstverleningscontract. De rol van CallMePower is beperkt tot de organisatie van de campagne en kan de gebruiker geen compensatie bieden als de verwachte besparingen niet worden behaald. Het persoonlijke aanbod blijft een schatting, welke geen rekening kan houden met alle oorzaken voor variatie van het werkelijke verbruik van een gebruiker, evenals met de evolutie van de prijs als gevolg van de evolutie van de belastingen en de royalty's opgelegd door wetten en regelgeving. Bovendien is alleen de winnende leverancier verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van het leveringscontract.

Persoonsgegevens

De gebruiker stemt ermee in dat de verstrekte persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt door de winnende aanbieder.

CallMePower garandeert aan gebruikers dat elke verwerking van persoonlijke gegevens op haar website onderworpen is aan de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 gewijzigd met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden (bekend als de wet "Informatique et Libertés"):

  1. CallMePower bewaart persoonlijke gegevens alleen voor historische, statistische of claimbeheer doeleinden en gedurende maximaal 2 jaar voordat ze volledig worden vernietigd;
  2. Volgens artikel 8 van deze wet sluit het verzamelen van nominatieve gegevens alle gegevens uit die, direct of indirect, raciale of etnische afkomst, politieke, filosofische of religieuze opvattingen of het lidmaatschap van een vakbond onthullen, of die met betrekking tot hun gezondheid of seksueel leven - in overeenstemming met de artikelen 39 en volgende van de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 gewijzigd in 2004 met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden. Elke gebruiker kan communicatie verkrijgen en, in voorkomend geval, rectificatie of verwijdering van informatie betreffende het, door zijn verzoek te sturen naar callmepower@selectra.info.
  3. CallMePower verbindt zich er ook toe dat de verwerking en overdracht van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  4. In het bijzonder verbindt CallMePower zich ertoe klanten te informeren over het doel van de verwerking van hun persoonlijke gegevens en om hun toestemming te verkrijgen voor het verzamelen en doorgeven van deze gegevens aan derden.
  5. CallMePower verkoopt, verhuurt of verhandelt informatie van deze website niet met derden, behalve degenen voor wie toestemming is verkregen, en dit, voor welk gebruik dan ook, inclusief reclame of promotie.
Geactualiseerd op