Compenseer je CO2-uitstoot en draag bij aan het Gandhi Project!

co2-uitstoot compensatie

Wil je groene energie thuis én tegelijk besparen op je energiefactuur?

We bellen je gratis terug tijdens onze openingsuren of bel ons op ma-vr van 8-19h en za van 8:30-17:30h.

Hoe milieubewust zijn wij bezig? We stoten allemaal CO2 uit met het gebruik van energiebronnen. Als wij ons hier bewust van zijn en vervolgens actie ondernemen, kunnen wij een betere atmosfeer voor zowel onszelf als voor volgende generaties creëren. Hoe kunnen we bijdragen aan een betere leefomgeving? Er zijn verschillende mogelijkheden om CO2-uitstoot te compenseren. In dit artikel vertellen wij je meer over het project opgezet door CallMePower van Selectra in samenwerking met EcoAct.


Inhoudsopgave:

groen milieubewust co2-uitstoot
 1. Wat is CO2-uitstoot?
  1. Hoe kunnen we CO2-uitstoot compenseren?
 2. Wie is EcoAct?
 3. Het Gandhi Project
  1. Verbranding steenkool in India
  2. Het windmolenpark
 4. Onze invloed

Wat is CO2-uitstoot?

In ons dagelijks leven stoten we allemaal bewust of onbewust CO2 uit. Bij het rijden van onze auto, tijdens het reizen maar ook tijdens het gebruik van voorzieningen in huis en op kantoor. CO2-uitstoot wordt onder andere veroorzaakt door het gebruik van benzine, gas, elektriciteit, stookolie en steenkool. Het verbruik van deze stoffen creëert onze persoonlijke ecologische voetafdruk. Sinds de aanvang van de Industriële Revolutie heeft de mens invloed uitgeoefend op het klimaat, hiermee is volgens onderzoek de gemiddelde temperatuur gestegen.

Hoe kunnen we CO2-uitstoot compenseren?

world co2 milieu compensatie

Het volledig voorkomen van CO2-uitstoot is praktisch onmogelijk. Gedurende ons hele leven zullen we gebruik maken van deze broeikasgas, in meerdere of in mindere mate. Echter, kunnen we teruggeven aan het milieu en de omstandigheden op onze planeet verbeteren. Zo zijn er verschillende projecten waar wij aan kunnen bijdragen.

CallMePower (onderdeel van Selectra), heeft ervoor gekozen om hiervoor een project op te starten en CO2-compensatie te ondersteunen. Dit doen we uiteraard niet alleen, hiervoor werken we samen met onze partner EcoAct.

co2-uitstoot compensatie

Wil je groene energie thuis én tegelijk besparen op je energiefactuur?

We bellen je gratis terug tijdens onze openingsuren of bel ons op ma-vr van 8-19h en za van 8:30-17:30h.

Wie is EcoAct?

EcoAct is een organisatie die actie neemt om klimaatveranderingen zoveel mogelijk tegen te gaan. Ze dragen bij en nemen initiatieven voor het opzetten van projecten. Hiermee willen ze de volgende doelstellingen bereiken:

 • Onze impact op het milieu verlagen
 • Bijdragen aan onderzoek en innovatie op het gebied van klimaatverandering
 • Betrokken zijn bij communities
 • Een blijvende connectie creëren tussen onze klanten en leveranciers

EcoAct draagt als bedrijf zelf ook bij door CO2 neutraal te leven, met duurzame energie toe te passen en door het behouden van hun Great Place to Work certification.

EcoAct biedt een verzameling aan projecten om bovenstaande te realiseren, waaraan bedrijven en individuen kunnen bijdragen. Ze hebben verschillende samenwerkingen met organisaties die zich inzetten voor het milieu en voor het bevorderen van hernieuwbare energie.

Het Gandhi Project

CallMePower heeft het Gandhi project samen met EcoAct opgezet om de CO2-uitstoot te verlagen. Dit is één van de vele projecten waar EcoAct aan meewerkt. Het doel is om de kwaliteit van de lucht te verbeteren en een gezondere en verantwoordelijke manier toe te passen om energie op te wekken. Dit project wordt gerealiseerd in India.

Verbranding steenkool in India

Waarom India? Hier wordt nog 56% van de energie opgewekt door de verbranding van steenkool. Deze vorm van energie opwekken stoot broeikasgassen en schadelijke stoffen uit. Deze hebben zowel invloed op het milieu als op de gezondheid van de lokale bevolking. Het is van belang om dergelijke projecten te steunen, aangezien de bevolking dit als ´gewoon´ beschouwd en de ernst ervan vaak niet inziet. Ook zijn niet altijd de middelen beschikbaar die nodig zijn om verandering te brengen aan de huidige situatie.

windmolen milieu energie gezondheid

Het windmolenpark

Hoe kunnen we de productie van koolstofarme elektriciteit vergroten? Eén van de mogelijkheden is met behulp van een lokale natuurlijke hulpbron: de wind. Het Gandhi-programma is opgezet om het Indiase windmolenpark te ontwikkelen. Ook Porbandar, de geboorteplaats van Gandhi, maakt deel uit van het project. Momenteel zijn reeds 21 windturbines onderdeel van deze energietransitie.

Onze invloed

milieu co2 compenseren wereld hand

Maar wat kunnen wij nu doen om hieraan bij te dragen? En heeft het wel nut een project zo ver weg? Dat heeft het zeker. Ondanks dat wij hier wellicht niet direct het effect van voelen, heeft het impact op het klimaat van onze kinderen en kleinkinderen. In landen zoals India zijn de restricties en milieu controles lang niet zo goed georganiseerd zoals bij ons in het westen. Om deze reden is het belangrijk juist daar nu te beginnen. Met je bijdrage om je CO2 te compenseren wordt dus een project ondersteund welke op langere termijn een grotere invloed zal hebben op het geheel van het milieu.

Voor elke (nieuwe) klant wordt bij inschrijving een jaarlijks te compenseren CO2-volume en een maandelijkse prijs inclusief btw bepaald. CallMePower voegt op jaarbasis de te compenseren volumes van haar klanten samen. Aan de hand van deze gegevens wordt een project gefinancierd om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Onze klanten ontvangen vervolgens een officieel certificaat om te bewijzen dat de emissies wel degelijk zijn gecompenseerd.
 

Wil je bewuster met je energie omgaan? Ga dan naar onze vergelijker voor de best passende groene energieleverancier!

groene stroom vergelijken

Aanbieders Groene stroom vergelijken

Vergelijk het groene aanbod van stroom, kies, stap over en bespaar op je energiefactuur!

Geactualiseerd op