Dit zijn de spelers op de energiemarkt in België

gas en elektriciteit

Heb je een vraag of wil je ook besparen op je energiefactuur?

Bel ons voor gratis energieadvies en start met besparen!

gas en elektriciteit

Heb je een vraag of wil je ook besparen op je energiefactuur?

We bellen je gratis terug tijdens onze openingsuren of bel op werkdagen tussen 8 en 19h.

Vóór de liberalisering was de Belgische energiemarkt volledig in handen van de intercommunales. Deze bezaten een monopolie. Dankzij de liberalisering van de markt werden de machten en activiteiten gescheiden. Hierdoor werd ook de concurrentie mogelijk binnen de twee grootste spelers: enerzijds producenten en importeurs van gas en elektriciteit, die de basis van de markt vormen en anderzijds de energieleveranciers die in direct contact staan met de eindgebruikers (huishoudens en bedrijven).

Wie zijn de spelers op de Belgische energiemarkt?

Wie zijn de spelers op de Belgische energiemarkt en wie doet wat? Er bestaan meer partijen dan jouw energieleverancier, zo heeft iedere speler zijn taken in de gehele schakel. Bekijk deze video en in minder dan 3 minuten ben jij volledig op de hoogte hoe energie jouw stopcontact bereikt vanaf het moment van productie.

 

Het Belgisch energielandschap voor en na de liberalisering

Vóór de liberalisering was de Belgische energiemarkt volledig in handen van intercommunales die opereerden vanuit een monopoliepositie. De vrijmaking van de markt zorgde voor een opsplitsing van bevoegheden en activiteiten en liet concurrentie toe bij twee belangrijke spelers: de producenten en invoerders van gas en elektriciteit die de basis vormen van de keten, en de energieleveranciers die in direct contact staan met de eindgebruiker (gezinnen en bedrijven).

spelers energiemarkt
De Belgische energiemarkt vóór en na de liberalisering

We onderscheiden 5 belangrijke spelers op de Belgische vrijgemaakte energiemarkt voor aardgas en elektriciteit:

  1. De Producenten en/of invoerders van elektriciteit en aardgas
  2. De Transportnetbeheerders (TNB)
  3. De Distributienetbeheerders (DNB)
  4. De energieleveranciers
  5. De Officiële reguleringsinstanties

Producenten

Sinds de vrijmaking van de energiemarkt is de concurrentie toegelaten tussen de producenten en invoerders van energie. Electrabel en EDF-Luminus zijn de belangrijkste producenten van elektriciteit in België. Sinds de vrijmaking doken er een aantal nieuwe spelers op waaronder ENI & EON. Vervolgens zijn er de zelfopwekkers (grote bedrijven die zelf hun elektriciteit produceren) en de producenten van groenestroom en WKK. Naast de productie in eigen land, zijn we voor onze elektriciteit ook aangewezen op import vanuit ondermeer Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Ons aardgas wordt voor een groot deel ingevoerd vanuit Noorwegen, Nederland, Qatar en Rusland.

infographic energieproductie
Hoe komt elektriciteit van producent tot bij consument?

Transportnetbeheerders

De Transportnetbeheerders ook wel transmissienetbeheerders staan in voor de organisatie, de uitbreiding en het onderhoud van het hoogspanningsnet of hogedrukgasnet. Zij zorgen vervolgens voor het transport van de elektriciteitscentrales en de gasterminals tot bij de grote industriële klanten en de gewestelijke distributienetbeheerders, en voor de onderlinge verbinding van hun netten met die in de buurlanden. In ons land is Elia de transmissienetbeheerder voor elektriciteit en Fluxys de transmissienetbeheerder voor aardgas

elektriciteit hoogspanningslijnengas transport piplines

Distributienetbeheerders

De distributienetbeheerders, ook wel netbeheerder of DNB genoemd, zijn verantwoordelijk voor de uitbouw en het onderhoud van een distributienet en verzorgen het transport van elektriciteit (onder laag- of middenspanning) en aardgas (onder lage of middendruk) tot bij de eindgebruiker (particulieren/gezinnen en bedrijven).

De distributienetbeheerders in België
Ditributienetbeheerder
(DNB)
Logo en Website Actief in
Fluvius
(voorheen EANDIS en INFRAX)
Fluvius
kaart Vlaanderen
SIBELGA
Logo van Sibelga
kaart België en Brussel
ORES
Logo van ORES
kaart Wallonie
RESA
Logo van Resa
kaart Wallonie
PBE
(INFRAX)
Logo van Infrax
kaart Wallonie
AIEG
Logo AIEG
kaart Wallonie
A.I.E.S.H.
Logo van AIESH
kaart Wallonie
REW
Régie de Wavre
Logo van Régie de Wavre
kaart Wallonie

Energieleveranciers

De energieleveranciers kopen energie aan bij de producenten en invoerders van elektriciteit en aardgas, en verkopen deze op hun beurt door aan de eindverbruiker (gezinnen, bedrijven). 
Enkel officieel erkende leveranciers in het bezit van een leveringsvergunning mogen energie leveren of verkopen. Zij zijn de tweede speler op de vrijgemaakte markt die vrij mogen concurreren.
De lijst van alle (voor huishoudelijke klanten) erkende Belgische energieleveranciers die actief zijn in het Vlaamse Gewest kun je in het leveranciersoverzicht terugvinden.

energieleveranciers

Reguleringsinstanties

Tenslotte zijn er de officiële instanties die toekijken of elk van de partijen zich aan de normen en regels houdt. De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) doet dat op het federale vlak. Bovendien heeft elk Gewest zijn regulator: de VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt) in Vlaanderen, BRUGEL (Brusselse Regulator voor Energie) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de CWaPE (Commission wallonne pour l'Energie) in het Waalse Gewest.

Reguleringsinstanties in België
Logo Naam
Regulator
Niveau
logo CREG
CREG
Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
kaart Belgie vlaanderen
logo VREG
VREG
Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
kaart Vlaanderen
logo BRUGEL
BRUGEL
kaart Wallonie
logo CWAPE
CWAPE
Commission wallonne pour l'Energie
kaart Wallonie
Geactualiseerd op