gas en elektriciteit

Heb je een vraag of wil je ook besparen op je energiefactuur?

Bel ons voor gratis energieadvies en start met besparen!

Heb je een vraag of wil je ook besparen op je energiefactuur?

We bellen je gratis terug tijdens onze openingsuren of bel ons op werkdagen tussen 8 en 18 uur.

Hoe ziet de energiemarkt in Brussel eruit?

De Brusselse energiemarkt heeft een aantal specifieke kenmerken. Net als in de rest van het land zijn de betrokken spelers op de Brusselse energiemarkt de regulatoren, de transportnetwerkbeheerders , de distributienetbeheerders en de leveranciers. Het aanbod van energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daarentegen verschilt aanzienlijk met dat in Wallonië en Vlaanderen.

De spelers op de Brusselse energiemarkt

Wil je weten hoe de Energiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt? Net als in heel Vlaanderen en Wallonië is de energiemarkt ook in Brussel strikt gereguleerd in een aantal spelers. Iedere speler heeft zo z'n eigen taken en plichten. We nemen deze met jou door voor de gemeenten in onze hoofdstad.

De regionale regulator

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is BRUGEL (BRUxelles Gaz Electricité) de toezichthouder op de energiemarkt.
In Vlaanderen is de VREG de regulator voor energie en in Wallonië de CWaPE.

  • Taken en verantwoordelijkheden van BRUGEL:
  • Het verlenen van licenties aan elektriciteits- en gasleveranciers actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Toezicht uitoefenen op de distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas: Sibelga
  • Controle van de transporteur van elektriciteit en gas : Elia
  • Erop toezien dat de gewestelijke nationale wetgeving en de openbare dienstverplichtingen worden nageleefd
  • Goedkeuren van de distributietarieven
  • Het verlenen van groenestroomcertificaten

Transportnetbeheerders

Net als in de rest van het land is Elia verantwoordelijk voor het transport (transmissienet) van elektriciteit en Fluxys voor al ons aardgas.

De distributienetbeheerder: Sibelga

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er slechts één distributienetbeheerder voor zowel elektrictiteit als aardgas aangewezen door de regionale overheid, dit is: Sibelga. Sibelga Actief in de 19 Brusselse gemeenten, met een duizendtal aan werknemers, biedt het dezelfde distributiekosten voor alle inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De energieleveranciers

Niet alle leveranciers in België zijn actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Slechts 8 leveranciers leveren aan particulieren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zie in het actuele overzicht van energielveranciers in België welke dat momenteel zijn.

Enkele energieleveranciers hebben ervoor gekozen om niet aan de Brusselse particulieren te leveren vanwege de vele en strenge regels voor de bescherming van consumenten. Het is moeilijker voor een leverancier om energielevering van een wanbetaler te onderbreken.

MEGA Klant worden bij een voordelige energieleverancier van elektriciteit en/of aardgas? Al eens gehoord van MEGA? Deze leverancier van groene stroom en gas heeft een scherp aanbod!
Bel gratis: ☎ 02 588 92 38 om in te tekenen voor een energiecontract.

Specifieke voorwaarden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het aanbod van de levering van energie

In tegenstelling tot Vlaanderen en Wallonië, hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alle energiecontracten een minimale looptijd van 3 jaar. Dit is bepaald door de wetgeving. 

De consument kan uiteraard op elk moment het contract beëindigen, mits hij het opzegtermijn van één maand navolgt. Door over te stappen naar een andere energieleverancier is het vaak mogelijk om te besparen op uw energiefactuur. 

getPath(); $result = \Drupal::service('path.alias_manager')->getAliasByPath($current_path); ?>